24 aug 2016 16:39

24 aug 2016 16:39

Kommunen går in med 36 miljoner

SKÖVDE

Skövde kommun betalar in 36,2 miljoner kronor i en särskild medlemsinsats till Kommuninvest ekonomisk förening, som bland annat erbjuder lån till landets kommuner.

Skövde kommun har i dag 675 miljoner kronor i lån där. Kommuninvest behöver förstärka sin kapitalposition efter hårdare lagkrav och 9 av 10 kommuner uppges nu ha betalat in den högsta insatsnivån.

Kommunen låser pengarna i sin medlemsinsats, men åtgärden påverkar inte resultatet för 2016.

Skövde kommun har i dag 675 miljoner kronor i lån där. Kommuninvest behöver förstärka sin kapitalposition efter hårdare lagkrav och 9 av 10 kommuner uppges nu ha betalat in den högsta insatsnivån.

Kommunen låser pengarna i sin medlemsinsats, men åtgärden påverkar inte resultatet för 2016.