24 aug 2016 16:27

24 aug 2016 16:27

Norra Ryd får ny busshållplats

RYD

Kommunen planerar för ett nytt industriområde i Norra Ryd de närmaste åren och nu förbereds stora investeringar i en ny trafikplats.

Samtidigt planeras nya busshållplatser längs riksväg 26, men här finns chans till statlig medfinansiering. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en ansökan där bland annat 4,5 miljoner kronor investeras i nya hållplatser i Norra Ryd varav kommunen kan få hälften i statsbidrag.

Samtidigt planeras nya busshållplatser längs riksväg 26, men här finns chans till statlig medfinansiering. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en ansökan där bland annat 4,5 miljoner kronor investeras i nya hållplatser i Norra Ryd varav kommunen kan få hälften i statsbidrag.