24 aug 2016 16:26

24 aug 2016 16:26

Nu ska Trädgårdsstaden växa ytterligare

SKÖVDE

Nu förbereds för etapp tre i Trädgårdsstadens expansion. Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att upprätta en detaljplan för ett tredje område norr om de två första.

Här skapas plats för 400–500 nya bostäder samt förskola. Hälften av bostäderna ska utgöras av flerbostadshus, andra hälften av radhus, parhus, kedjehus samt i friliggande gruppbyggda hus.

Tomtsläpp är beräknat till hösten 2019.

Här skapas plats för 400–500 nya bostäder samt förskola. Hälften av bostäderna ska utgöras av flerbostadshus, andra hälften av radhus, parhus, kedjehus samt i friliggande gruppbyggda hus.

Tomtsläpp är beräknat till hösten 2019.