24 aug 2016 13:06

24 aug 2016 13:06

Nytt styrelseuppdrag för Patric Eriksson

SKÖVDE

Patric Eriksson, vd på Gothia innovation, är en av styrelseledamöterna i det nystartade Saminvest AB, ett statligt bolag för riskkapitalinvesteringar.

Bolaget bildades den 1 juli 2016 efter beslut av riksdagen, och verksamheten kommer att bestå i att bedriva finansieringsverksamhet med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential.

Ledamot från Skövde

Det kommer huvudsakligen att ske genom att, tillsammans med övriga investerare, investera i privata riskkapitalfonder som uppfyller de investeringskriterier som regeringen och riksdagen har fastställt.

Niklas Johansson, bland annat ordförande för Skandiabanken AB, är ordförande i Saminvests styrelse. Invald i styrelsen är även Patric Eriksson, vd på Gothia innovation, som är mycket glad över att få delta i arbetet med det nya bolaget.

Det är regeringen som vill skapa ett långsiktigt och flexibelt system för statlig riskkapitalfinansiering som på ett effektivt sätt kan bidra till investeringar för framtiden och fler och växande företag.

I det nya systemet är kapitalet inte inlåst utan kan användas till innovativa bolag i många olika branscher i hela landet, och man menar att Saminvest är ett viktigt steg mot en ny struktur för samverkan mellan statligt och privat riskkapital.

Bolagets verksamhet kommer att utformas under andra halvåret 2016 och det ska vara fullt aktivt från och med den 1 januari 2017.

Bolaget kommer att förvalta cirka fem miljarder kronor.

Bolaget bildades den 1 juli 2016 efter beslut av riksdagen, och verksamheten kommer att bestå i att bedriva finansieringsverksamhet med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential.

Ledamot från Skövde

Det kommer huvudsakligen att ske genom att, tillsammans med övriga investerare, investera i privata riskkapitalfonder som uppfyller de investeringskriterier som regeringen och riksdagen har fastställt.

Niklas Johansson, bland annat ordförande för Skandiabanken AB, är ordförande i Saminvests styrelse. Invald i styrelsen är även Patric Eriksson, vd på Gothia innovation, som är mycket glad över att få delta i arbetet med det nya bolaget.

Det är regeringen som vill skapa ett långsiktigt och flexibelt system för statlig riskkapitalfinansiering som på ett effektivt sätt kan bidra till investeringar för framtiden och fler och växande företag.

I det nya systemet är kapitalet inte inlåst utan kan användas till innovativa bolag i många olika branscher i hela landet, och man menar att Saminvest är ett viktigt steg mot en ny struktur för samverkan mellan statligt och privat riskkapital.

Bolagets verksamhet kommer att utformas under andra halvåret 2016 och det ska vara fullt aktivt från och med den 1 januari 2017.

Bolaget kommer att förvalta cirka fem miljarder kronor.