25 aug 2016 17:08

25 aug 2016 17:09

Första grävtaget för ny grundskola

TRÄDGÅRDSSTADEN

På torsdagen togs första spadtaget för Skövde kommuns nya grundskola i Trädgårdsstaden.

195 miljoner kronor är hela projektbudgeten för satsningen. Skolan är tänkt för 525 elever från förskola till årskurs 6 och inflyttningen är planerad till juli 2018.

Peab AB bygger skolan som kommer att få en flexibel utformning i syfte att kunna växla mellan att vara förskola eller skola utifrån behov.

Skolan kommer att bestå av två huskroppar där ena är för skolsalar, matsal, musik- och slöjdsalar. Den andra byggnaden byggs för idrott och med omklädningsrum.

Kommunalråden Katarina Jonsson (M), Leif Walterum (C) och Marie Ekman (S) tog det första spadtaget under en ceremoni på torsdagen.

195 miljoner kronor är hela projektbudgeten för satsningen. Skolan är tänkt för 525 elever från förskola till årskurs 6 och inflyttningen är planerad till juli 2018.

Peab AB bygger skolan som kommer att få en flexibel utformning i syfte att kunna växla mellan att vara förskola eller skola utifrån behov.

Skolan kommer att bestå av två huskroppar där ena är för skolsalar, matsal, musik- och slöjdsalar. Den andra byggnaden byggs för idrott och med omklädningsrum.

Kommunalråden Katarina Jonsson (M), Leif Walterum (C) och Marie Ekman (S) tog det första spadtaget under en ceremoni på torsdagen.