25 aug 2016 09:59

25 aug 2016 14:57

Hot mot program på högskolan

SKÖVDE

En extern expertpanel föreslår nu nedläggning av ett flertal program på Högskolan i Skövde.
Några av dem är byggingenjör, ekonom och psykologisk coach.

I dokumentet som SLA har tagit del av står det bland annat att Högskolan i Skövde måste leda, inte följa, och för att överleva måste man våga ta bort vissa saker för att kunna lägga till andra.

Expertgruppen rekommenderar därför högskolan att avveckla delar av det nuvarande utbildningsutbudet för att utveckling och profilering ska vara möjligt.

Bygg och ekonomi

Man ifrågasätter en rad utbildningar och föreslår nedläggning som ett alternativ för elva program och ett par ämnen.

Dessa är:

Byggingenjör 180 poäng, ämnet pedagogik med magisterprogram 60 poäng och yrkeslärarprogrammet 90 poäng, barnsjuksköterska 60 poäng som finns inom programmet specialistsjuksköterska samt de två ekonomprogrammen på 180 poäng vardera.

Stora avhopp

Vidare föreslår man nedläggning som ett alternativ för hälsocoach 120 poäng, butikschefsprogrammet 120 poäng, samt ämnena kognitiv neurovetenskap och filosofi med de tillhörande programmen psykologisk coach 180 poäng, medvetandestudier 180 poäng och magisterprogrammet kognitiv neurovetenskap på 60 poäng.

Man föreslår även nedläggning av ämnena svenska och engelska.

Skäl som anges för rekommendationerna att lägga ner ovan nämnda program är bland annat att de har svag koppling till övriga utbildningar, arbetsmarknaden och forskning på högskolan samt låg genomströmning av studenter.

Man noterar även att avhoppen generellt är stora.

Krav från högre ort

Inför höstterminsstarten i år lade Högskolan i Skövde ner socialpsykologiskt program 180 poäng på grund av att takbeloppet krävde en reducering av antalet utbildningsplatser.

Expertgruppen anser att programmet åter bör starta eftersom arbetsmarknaden ser bra ut och söktrycket är högt.

När det gäller högskolans pengapåse konstaterar gruppen att den inte kommer att bli större. Däremot finns krav från regeringen att öka antagningen till sjuksköterskeutbildningarna. För att klara det menar man att det troligen krävs omfattade omstrukturering.

Fåtal utbildningar

Gruppen konstaterar att högskolan har nått långt i utvecklingen mot ett profilerat lärosäte och att ledningen vill fortsätta det arbetet och fokusera på ett ”fåtal excellenta” utbildningar.

Expertgruppen består av sju personer med tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling inom högskolesektorn eller andra komplexa organisationer.

Personalen på högskolan har informerats om rapporten och rekommendationerna.

I dokumentet som SLA har tagit del av står det bland annat att Högskolan i Skövde måste leda, inte följa, och för att överleva måste man våga ta bort vissa saker för att kunna lägga till andra.

Expertgruppen rekommenderar därför högskolan att avveckla delar av det nuvarande utbildningsutbudet för att utveckling och profilering ska vara möjligt.

Bygg och ekonomi

Man ifrågasätter en rad utbildningar och föreslår nedläggning som ett alternativ för elva program och ett par ämnen.

Dessa är:

Byggingenjör 180 poäng, ämnet pedagogik med magisterprogram 60 poäng och yrkeslärarprogrammet 90 poäng, barnsjuksköterska 60 poäng som finns inom programmet specialistsjuksköterska samt de två ekonomprogrammen på 180 poäng vardera.

Stora avhopp

Vidare föreslår man nedläggning som ett alternativ för hälsocoach 120 poäng, butikschefsprogrammet 120 poäng, samt ämnena kognitiv neurovetenskap och filosofi med de tillhörande programmen psykologisk coach 180 poäng, medvetandestudier 180 poäng och magisterprogrammet kognitiv neurovetenskap på 60 poäng.

Man föreslår även nedläggning av ämnena svenska och engelska.

Skäl som anges för rekommendationerna att lägga ner ovan nämnda program är bland annat att de har svag koppling till övriga utbildningar, arbetsmarknaden och forskning på högskolan samt låg genomströmning av studenter.

Man noterar även att avhoppen generellt är stora.

Krav från högre ort

Inför höstterminsstarten i år lade Högskolan i Skövde ner socialpsykologiskt program 180 poäng på grund av att takbeloppet krävde en reducering av antalet utbildningsplatser.

Expertgruppen anser att programmet åter bör starta eftersom arbetsmarknaden ser bra ut och söktrycket är högt.

När det gäller högskolans pengapåse konstaterar gruppen att den inte kommer att bli större. Däremot finns krav från regeringen att öka antagningen till sjuksköterskeutbildningarna. För att klara det menar man att det troligen krävs omfattade omstrukturering.

Fåtal utbildningar

Gruppen konstaterar att högskolan har nått långt i utvecklingen mot ett profilerat lärosäte och att ledningen vill fortsätta det arbetet och fokusera på ett ”fåtal excellenta” utbildningar.

Expertgruppen består av sju personer med tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling inom högskolesektorn eller andra komplexa organisationer.

Personalen på högskolan har informerats om rapporten och rekommendationerna.