25 aug 2016 14:11

25 aug 2016 14:11

Känner oro för sina jobb

SKÖVDE

– Det är klart att en del känner oro för sin anställning, men den är inte ny. Jag tror att det kommer att ta ett tag innan det här landar.
Det säger Karin Kronberg, ordförande för Saco på högskolan.

Karin Kronberg säger att det är svårt att redan nu säga hur snacket går på högskolan eftersom personalen fick information om expertgruppens rapport under onsdagen.

– Det här kommer att landa olika hos olika grupper, och nu behöver vi fundera.

I rapporten ifrågasattes existensen av ett antal program och ämnen, och där finns helt naturligt en oro.

– Det är klart att en del känner oro för sin anställning, och det gäller särskilt dem som jobbar med språk och pedagogik. Oron är inte ny, man har känt till problematiken, men det blir så tydligt när man ser det i skrift.

Det var första gången en extern grupp gjorde den här typen av analys och Karin Kronberg påpekar att det nu är upp till ledningen att välja väg för lärosätet.

– Alla förslag blir inte realiserade, en del kommer att bli det och det kan även bli fråga om kombinationer. Expertgruppen har gjort ett fantastiskt arbete men de känner inte till alla parametrar och man måste noga tänka igenom alla konsekvenser innan man lägger ner något. Det kan uppstå dominoeffekter.

– Vi får inte så mycket pengar att vi kan göra det vi gör i dag. Vi har osthyvlat länge och nu måste vi ta bort något.

Högskolan har haft spar- och effektiviseringskrav under många år, och Karin Kronberg menar att det finns en gräns.

– Det finns de som har stressrelaterade symptom och som mår dåligt. Även på förvaltningssidan känner man av trycket.

Saco är ett fackförbund för akademiker och på högskolan representerar man lärarkåren.

Karin Kronberg säger att det är svårt att redan nu säga hur snacket går på högskolan eftersom personalen fick information om expertgruppens rapport under onsdagen.

– Det här kommer att landa olika hos olika grupper, och nu behöver vi fundera.

I rapporten ifrågasattes existensen av ett antal program och ämnen, och där finns helt naturligt en oro.

– Det är klart att en del känner oro för sin anställning, och det gäller särskilt dem som jobbar med språk och pedagogik. Oron är inte ny, man har känt till problematiken, men det blir så tydligt när man ser det i skrift.

Det var första gången en extern grupp gjorde den här typen av analys och Karin Kronberg påpekar att det nu är upp till ledningen att välja väg för lärosätet.

– Alla förslag blir inte realiserade, en del kommer att bli det och det kan även bli fråga om kombinationer. Expertgruppen har gjort ett fantastiskt arbete men de känner inte till alla parametrar och man måste noga tänka igenom alla konsekvenser innan man lägger ner något. Det kan uppstå dominoeffekter.

– Vi får inte så mycket pengar att vi kan göra det vi gör i dag. Vi har osthyvlat länge och nu måste vi ta bort något.

Högskolan har haft spar- och effektiviseringskrav under många år, och Karin Kronberg menar att det finns en gräns.

– Det finns de som har stressrelaterade symptom och som mår dåligt. Även på förvaltningssidan känner man av trycket.

Saco är ett fackförbund för akademiker och på högskolan representerar man lärarkåren.