26 aug 2016 16:00

26 aug 2016 16:00

Bäckman (C) försvarar kritiserad VR-kampanj

SKÖVDE: ”Filmen ska väcka intresse”

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Paula Bäckman beklagar kritiken mot kommunens rektorskampanj men försvarar syftet med den uppmärksammade filmen om Rydskolan.
– Vi vill väcka intresse och locka hit en person som brinner för uppgiften, säger hon.

”Kränkande, svartmålande, en skymf och en film som befäster fördomar.” Det var några av de omdömen och starka känslor som lärarna på Rydskolan kände efter att ha tagit del av filmen som beskriver deras skola som tom och öde, och där inga elever egentligen ville gå.

På SLA:s facebooksida är reaktionerna också kraftiga och filmen har på kort tid fått stor spridning i sociala medier.

Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, såg filmen för första gången dagen innan kampanjen presenterades av kommunens skolledning.

”Speciellt syfte”

Efter den massiva kritiken har hon tittat på filmen igen men står bakom innehållet som riktar sig till utvalda rektorskandidater.

– Man måste komma ihåg att det är en reklamkampanj med ett speciellt syfte. Den är ju tänkt att spegla det högstadium som inte längre finns där, och den är utformad på det här viset med tomma lokaler just med avsikt att väcka intresse och få någon som brinner för pedagogisk verksamhet att känna att just detta uppdrag är perfekt för honom eller henne, säger hon.

– Det är tråkigt om den nuvarande personalen uppfattar detta som svartmålande för det är absolut något både vi inom nämnden och sektorn vill motverka. Vi är högst medvetna om att Ryd både som skola och stadsdel har och har haft ett oförtjänt dåligt rykte som inte stämmer överens med verkligheten.

Enligt Bäckman har nämnden inte varit involverad i kampanjens utformning, och inte heller haft synpunkter på kostnaden som uppgår till 500 000 kronor.

– Vi har äskat om 4,5 miljoner kronor extra hos kommunstyrelsen för att täcka de extra kostnader som uppstarten av Rydskolans högstadium innebär i form av rekrytering av rektor, administratör och annan personal fram till skolstarten nästa höst. Vi varken kan eller ska gå in och detaljstyra det arbetet utan det ligger på sektorsnivå, säger hon.

”Kränkande, svartmålande, en skymf och en film som befäster fördomar.” Det var några av de omdömen och starka känslor som lärarna på Rydskolan kände efter att ha tagit del av filmen som beskriver deras skola som tom och öde, och där inga elever egentligen ville gå.

På SLA:s facebooksida är reaktionerna också kraftiga och filmen har på kort tid fått stor spridning i sociala medier.

Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, såg filmen för första gången dagen innan kampanjen presenterades av kommunens skolledning.

”Speciellt syfte”

Efter den massiva kritiken har hon tittat på filmen igen men står bakom innehållet som riktar sig till utvalda rektorskandidater.

– Man måste komma ihåg att det är en reklamkampanj med ett speciellt syfte. Den är ju tänkt att spegla det högstadium som inte längre finns där, och den är utformad på det här viset med tomma lokaler just med avsikt att väcka intresse och få någon som brinner för pedagogisk verksamhet att känna att just detta uppdrag är perfekt för honom eller henne, säger hon.

– Det är tråkigt om den nuvarande personalen uppfattar detta som svartmålande för det är absolut något både vi inom nämnden och sektorn vill motverka. Vi är högst medvetna om att Ryd både som skola och stadsdel har och har haft ett oförtjänt dåligt rykte som inte stämmer överens med verkligheten.

Enligt Bäckman har nämnden inte varit involverad i kampanjens utformning, och inte heller haft synpunkter på kostnaden som uppgår till 500 000 kronor.

– Vi har äskat om 4,5 miljoner kronor extra hos kommunstyrelsen för att täcka de extra kostnader som uppstarten av Rydskolans högstadium innebär i form av rekrytering av rektor, administratör och annan personal fram till skolstarten nästa höst. Vi varken kan eller ska gå in och detaljstyra det arbetet utan det ligger på sektorsnivå, säger hon.