26 aug 2016 14:16

26 aug 2016 14:16

Dömd för bidragsbrott slipper fängelse

SKÖVDE: Bidragsbrott

En Skövdebo dömdes till fängelse för att ha lurat till sig bidrag. Han överklagade påföljden och hovrätten har nu ändrat den till skyddstillsyn, mannen ska också genomgå ett program i Kriminalvårdens regi.

Skövdebon fick under perioden hösten 2014 till januari 2015 sammanlagt nästan 44 000 kronor från försäkringskassan. När mannen åtalades hävdade åklagaren att han fått dem genom att uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter till försäkringskassan. Han hade sagt att han hade nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, detta trots att han arbetade.

I tingsrätten dömdes han till en månads fängelse, eftersom han tidigare dömts för bidragsbrott var ingen annan påföljd aktuell.

Mannen överklagade i påföljdsdelen och yrkade på skyddstillsyn med föreskrift om att han ska genomgå Kriminalvården program ETS (Enhance thinking skills) som riktar sig till personer som upplever sig ha fastnat i ett kriminellt beteende.

Hovrätten höll med om att det var en lämplig påföljd och ändrar därmed tingsrättens dom.

Skövdebon fick under perioden hösten 2014 till januari 2015 sammanlagt nästan 44 000 kronor från försäkringskassan. När mannen åtalades hävdade åklagaren att han fått dem genom att uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter till försäkringskassan. Han hade sagt att han hade nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, detta trots att han arbetade.

I tingsrätten dömdes han till en månads fängelse, eftersom han tidigare dömts för bidragsbrott var ingen annan påföljd aktuell.

Mannen överklagade i påföljdsdelen och yrkade på skyddstillsyn med föreskrift om att han ska genomgå Kriminalvården program ETS (Enhance thinking skills) som riktar sig till personer som upplever sig ha fastnat i ett kriminellt beteende.

Hovrätten höll med om att det var en lämplig påföljd och ändrar därmed tingsrättens dom.