26 aug 2016 06:00

26 aug 2016 13:35

"En kränkande och svartmålande bild"

SKÖVDE: Personalen rasar mot filmen om Rydskolan

Skövde kommuns rekryteringskampanj för att hitta en ny rektor till Rydskolan rör upp starka känslor hos personalen på skolan. Den film som har spelats in beskrivs som kränkande, svartmålande och som en skymf.

Kampanjen presenterades i onsdags och sedan dess ligger filmen ute på Skövde kommuns hemsida och på Youtube. Artisten och föreläsaren Navid Modiri vandrar genom tomma korridorer på Rydskolan där han inledningsvis säger:

”Det här är en berättelse om en skola i Skövde där egentligen ingen ville gå. Om föräldrar som krävde poliseskort när deras barn skulle börja här. Det är en berättelse om dåliga skolresultat och sämre möjligheter. ... Det här är berättelsen om den dåliga skolan som spred sig på hela orten och den dåliga orten som spred sig i hela Sverige”

Reagerat kraftigt

Formuleringar som har fått lärare och annan personal att reagera kraftigt. När SLA träffar stora delar av personalkollektivet på torsdagseftermiddagen är många upprörda.

– En skymf mot tidigare skolledare och personal och mot den personal som finns här i dag, säger läraren Lena Tunhede.

Anna Ljungmark Wilsson har jobbat 40 år på Rydskolan och hon säger att hon känner sig kränkt av formuleringarna i filmen.

– Jag har inget emot att man tar ett nytt grepp för att rekrytera en ny rektor, men här svartmålar man Rydskolan och hela stadsdelen. Jag har aldrig blivit så kränkt i hela mitt liv, säger hon.

Körde ut barnen

I filmen ges bilden av att skolan i dag står tom och öde, men i verkligheten är det en livaktig låg- och mellanstadieskola som använder alla lokaler. Filmteamet körde till och med ut fritidsbarnen när inspelningen gjordes några veckor innan skolstart.

– Vi blev utkörda här och fick inte vistas i lokalerna, säger en i personalen.

Flera lärare tycker att filmen ger en osann bild av Rydskolans kvaliteter och bakgrunden till nedläggningen av högstadiet 2011.

Konstig vinkling

Helen Nordqvist var förälder då, men arbetar på skolan idag.

– Jag känner att vinklingen är konstig. Vi ville ha kvar vårt högstadium på Rydskolan. Det var inte eleverna i Ryd som valde bort skolan utan eleverna utifrån som inte valde Ryd. Det har gjort att det inte blev tillräckligt elevunderlag och då beslutade politikerna att stänga högstadiet, säger hon.

Hon tycker att filmen nu i stället befäster fördomar om Ryd som personalen hela tiden jobbar för att tvätta bort.

Släck ned filmen

Flera lärare frågar hur filmen ska tolkas av de elever som i dag går på skolan och hur de kommer att känna när de får se den.

Lena Tunhede tycker att filmen ska stoppas och tas bort från nätet.

– Släck ned skitfilmen och gör om.

 

Kampanjen presenterades i onsdags och sedan dess ligger filmen ute på Skövde kommuns hemsida och på Youtube. Artisten och föreläsaren Navid Modiri vandrar genom tomma korridorer på Rydskolan där han inledningsvis säger:

”Det här är en berättelse om en skola i Skövde där egentligen ingen ville gå. Om föräldrar som krävde poliseskort när deras barn skulle börja här. Det är en berättelse om dåliga skolresultat och sämre möjligheter. ... Det här är berättelsen om den dåliga skolan som spred sig på hela orten och den dåliga orten som spred sig i hela Sverige”

Reagerat kraftigt

Formuleringar som har fått lärare och annan personal att reagera kraftigt. När SLA träffar stora delar av personalkollektivet på torsdagseftermiddagen är många upprörda.

– En skymf mot tidigare skolledare och personal och mot den personal som finns här i dag, säger läraren Lena Tunhede.

Anna Ljungmark Wilsson har jobbat 40 år på Rydskolan och hon säger att hon känner sig kränkt av formuleringarna i filmen.

– Jag har inget emot att man tar ett nytt grepp för att rekrytera en ny rektor, men här svartmålar man Rydskolan och hela stadsdelen. Jag har aldrig blivit så kränkt i hela mitt liv, säger hon.

Körde ut barnen

I filmen ges bilden av att skolan i dag står tom och öde, men i verkligheten är det en livaktig låg- och mellanstadieskola som använder alla lokaler. Filmteamet körde till och med ut fritidsbarnen när inspelningen gjordes några veckor innan skolstart.

– Vi blev utkörda här och fick inte vistas i lokalerna, säger en i personalen.

Flera lärare tycker att filmen ger en osann bild av Rydskolans kvaliteter och bakgrunden till nedläggningen av högstadiet 2011.

Konstig vinkling

Helen Nordqvist var förälder då, men arbetar på skolan idag.

– Jag känner att vinklingen är konstig. Vi ville ha kvar vårt högstadium på Rydskolan. Det var inte eleverna i Ryd som valde bort skolan utan eleverna utifrån som inte valde Ryd. Det har gjort att det inte blev tillräckligt elevunderlag och då beslutade politikerna att stänga högstadiet, säger hon.

Hon tycker att filmen nu i stället befäster fördomar om Ryd som personalen hela tiden jobbar för att tvätta bort.

Släck ned filmen

Flera lärare frågar hur filmen ska tolkas av de elever som i dag går på skolan och hur de kommer att känna när de får se den.

Lena Tunhede tycker att filmen ska stoppas och tas bort från nätet.

– Släck ned skitfilmen och gör om.

 

Bakgrund: Nedläggningsbeslut 2011

Det var 2011 som dåvarande skolnämnden beslutade att lägga ned Rydskolans högstadium trots starka protester. 2012–2013 fasades årskurserna 7–9 ut.

I maj i år kom beskedet att högstadiet ska öppnas igen på grund av växande elevantal. Planen är att öppna skolan hösten 2017.

En helt ny rektor till högstadiet ska rekryteras. Rekryteringen och kampanjen presenterades i onsdags och kostar kommunen 500 000 kronor. Kommunen har använt en extern kommunikationsbyrå (Compadres) för kampanjen och för att spela in filmen.

Källa: