26 aug 2016 09:53

26 aug 2016 09:53

Gymnasieskola granskas

NYHETER: Skövde

Nu ska Plusgymnasiet AB med skolor i 15 kommuner i landet, bland annat i Skövde, granskas av Skolinspektionen. Tillsynen är en del i en genomgång av samtliga fristående och kommunala skolhuvudmän som Skolinspektionen genomför.

Skolinspektionen säger i ett pressmeddelande att man nu startar tillsyn av hur Plusgymnasiet AB tar ansvar för sina gymnasieskolor i 15 kommuner i landet.

Skolinspektionen kommer även att besöka och granska företagets skolenheter. Plusgymnasiet AB har skolor i bland annat Skövde, Göteborg, Jönköping, Örebro och Malmö.

Tillsynen beräknas vara klar i oktober och är en del i en genomgång av samtliga fristående och kommunala skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför under 2015 till 2017.

Efter tillsynen får Plusgymnasiet AB beslut där Skolinspektionen beskriver de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Skolinspektionen säger i ett pressmeddelande att man nu startar tillsyn av hur Plusgymnasiet AB tar ansvar för sina gymnasieskolor i 15 kommuner i landet.

Skolinspektionen kommer även att besöka och granska företagets skolenheter. Plusgymnasiet AB har skolor i bland annat Skövde, Göteborg, Jönköping, Örebro och Malmö.

Tillsynen beräknas vara klar i oktober och är en del i en genomgång av samtliga fristående och kommunala skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför under 2015 till 2017.

Efter tillsynen får Plusgymnasiet AB beslut där Skolinspektionen beskriver de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.