26 aug 2016 06:00

26 aug 2016 06:00

Ta cykeln i stället för bilen

SKÖVDE: Skövde kommun tar fram en cykelstrategi

Kommunens cykelstrategi tar form och man vet i stora drag hur man ska få fler att cykla.
– Vi ska bland annat bygga ett sammanhängande cykelvägnät och prioritera vissa stråk, säger gatuchefen Anna Möller.

Om fler cyklar leder det till minskad biltrafik. Men för att Skövde kommun, likt andra kommuner i landet, ska få fler av invånarna att ta cykeln måste det vara smidigt att cykla.

Försenad strategi

– Strategin ska hjälpa oss att nå målet och för att lyckas måste vi underlätta för cyklisterna, säger Anna Möller, gatuchef Skövde kommun.

Strategin som ska komma med svar på hur det ska gå till skulle egentligen varit klar innan sommaren, men har försenats.

– Vi insåg att vi måste ha med konkreta åtgärder för att den ska bli så bra som möjligt, jag tror att den är klar vid årsskiftet.

Nya cykelvägar

Men kommunen vet i stora drag vad som kan förbättras och kan därför tjuvstarta vissa projekt för att arbetet inte ska stanna av.

Det handlar bland annat om en ny cykelväg som förbinder Aspö och Lunden, den nya cykelvägen vid Södra Bergvägen, cykelvägen på Köpmannagatan vid Elins Esplanad, den som byggs längs Claesborgsvägen från Gröna vägen till Claesborgs IP och delvis även asfaltering av ett avsnitt på cykelbanan vid Ekängsvägen i Dälderna. Fler konkreta åtgärder kommer att finnas med i den färdiga cykelstrategin.

Prioriterade stråk

– Jag kan inte nu säga mer om vad, men det övergripande är att cykelvägnätet ska byggas ut mer.

I strategin finns fyra huvudspår. Att få fler att cykla till arbetet och studierna, att fler barn cyklar till skolan, att få ett sammanhängande cykelvägnätverk och ett ”stråktänk”.

– Det ska vara enkelt att cykla från ena sidan av staden till den andra och med stråk menar vi prioriterade sträckor där många cyklar. Där ska det vara samma kvalitetsnivå, exempelvis en viss bredd och snöröjning vid ett visst antal centimeter snö och liknande.

Även om strategin inte är klar så har kommunen redan under flera år arbetat för ökat cyklande. Och insatserna har gett resultat.

– Det är tydligt att cyklandet ökar, men jag kan inte säga exakta siffror. Med fler åtgärder hoppas vi på fortsatt ökning. Det finns ju också en hälsoeffekt i att fler cyklar.

Aldrig färdigt

Kommunen har sex miljoner kronor per år att tillgå för cykelvägsförbättringar. Men det finns ingen tidsplan för när cykelvägnätet är helt utbyggt.

– Jag tror inte att det någonsin kommer att vara färdigutbyggt. Vi ser det som ett löpande arbete att bygga ut och förbättra i takt med att staden växer och förändras.

Om fler cyklar leder det till minskad biltrafik. Men för att Skövde kommun, likt andra kommuner i landet, ska få fler av invånarna att ta cykeln måste det vara smidigt att cykla.

Försenad strategi

– Strategin ska hjälpa oss att nå målet och för att lyckas måste vi underlätta för cyklisterna, säger Anna Möller, gatuchef Skövde kommun.

Strategin som ska komma med svar på hur det ska gå till skulle egentligen varit klar innan sommaren, men har försenats.

– Vi insåg att vi måste ha med konkreta åtgärder för att den ska bli så bra som möjligt, jag tror att den är klar vid årsskiftet.

Nya cykelvägar

Men kommunen vet i stora drag vad som kan förbättras och kan därför tjuvstarta vissa projekt för att arbetet inte ska stanna av.

Det handlar bland annat om en ny cykelväg som förbinder Aspö och Lunden, den nya cykelvägen vid Södra Bergvägen, cykelvägen på Köpmannagatan vid Elins Esplanad, den som byggs längs Claesborgsvägen från Gröna vägen till Claesborgs IP och delvis även asfaltering av ett avsnitt på cykelbanan vid Ekängsvägen i Dälderna. Fler konkreta åtgärder kommer att finnas med i den färdiga cykelstrategin.

Prioriterade stråk

– Jag kan inte nu säga mer om vad, men det övergripande är att cykelvägnätet ska byggas ut mer.

I strategin finns fyra huvudspår. Att få fler att cykla till arbetet och studierna, att fler barn cyklar till skolan, att få ett sammanhängande cykelvägnätverk och ett ”stråktänk”.

– Det ska vara enkelt att cykla från ena sidan av staden till den andra och med stråk menar vi prioriterade sträckor där många cyklar. Där ska det vara samma kvalitetsnivå, exempelvis en viss bredd och snöröjning vid ett visst antal centimeter snö och liknande.

Även om strategin inte är klar så har kommunen redan under flera år arbetat för ökat cyklande. Och insatserna har gett resultat.

– Det är tydligt att cyklandet ökar, men jag kan inte säga exakta siffror. Med fler åtgärder hoppas vi på fortsatt ökning. Det finns ju också en hälsoeffekt i att fler cyklar.

Aldrig färdigt

Kommunen har sex miljoner kronor per år att tillgå för cykelvägsförbättringar. Men det finns ingen tidsplan för när cykelvägnätet är helt utbyggt.

– Jag tror inte att det någonsin kommer att vara färdigutbyggt. Vi ser det som ett löpande arbete att bygga ut och förbättra i takt med att staden växer och förändras.