29 aug 2016 12:03

29 aug 2016 12:03

Skövdeskola ska granskas

UTBILDNING.: Skolinspektionen gör tillsyn

Skolinspektionen ska granska IT-gymnasiet i Skövde.
Fokus vid tillsynen ligger på elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Skolinspektionen startar nu tillsyn av hur IT Gymnasiet Sverige AB tar ansvar för sina elva gymnasieskolor runt om i landet. En av de elva återfinns som bekant i Skövde.

Utgångspunkten för granskningen är elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö och tillsynen kommer att pågå fram till januari 2017.

Tillsynen är en del i en genomgång av samtliga fristående och kommunala skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför 2015-2017.

Uppföljning

Efter tillsynen får IT-gymnasiet ett beslut där eventuella brister beskrivs som de ansvariga i så fall måste rätta till för att leva upp till skollagens krav.

Skolinspektionen följer sedan upp beslutat för att kontrollera att de eventuella åtgärderna vidtagits.

Skolinspektionen startar nu tillsyn av hur IT Gymnasiet Sverige AB tar ansvar för sina elva gymnasieskolor runt om i landet. En av de elva återfinns som bekant i Skövde.

Utgångspunkten för granskningen är elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö och tillsynen kommer att pågå fram till januari 2017.

Tillsynen är en del i en genomgång av samtliga fristående och kommunala skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför 2015-2017.

Uppföljning

Efter tillsynen får IT-gymnasiet ett beslut där eventuella brister beskrivs som de ansvariga i så fall måste rätta till för att leva upp till skollagens krav.

Skolinspektionen följer sedan upp beslutat för att kontrollera att de eventuella åtgärderna vidtagits.