31 aug 2016 14:57

31 aug 2016 14:57

Fallskador är vanligast

SKÖVDE: 315 skador och tillbud under första halvåret

Förskolan har flest elevskador eller tillbud med elever inblandade. Det visar färsk statistik från barn- och utbildningssektorn.

Det är första gången som det totala antalet skador på barn och elever i Skövde kommuns skolor sammanställs. Statistiken för perioden januari till och med juni visar att fallskador är klart vanligast medan tillbud där den skadade slog eller stötte emot något kommer därefter.

Flet i förskolan

Totalt finns 315 skador/tillbud registrerade varav flest är noterade inom förskolan.

Skövde kommuns chef för barn- och utbildningssektorn Gustaf Olsson säger att den politiska nämnden har efterlyst en sammanställning.

– Vi har alltid varit skyldig att dokumentera skador, men nu använder vi ett nytt system där vi centralt kan plocka ut statistik, säger Olsson.

315 skador inom hela verksamheten under en termin. Är det då mycket eller lite?

– Vi har 8 000 barn och ungdomar i vår verksamhet och det är för tidigt att utläsa några mönster eller säga om det är mycket eller lite skador, säger Olsson.

Svaghet

Dessutom är det i 79 av de 315 rapporterade fallen inte angivet vad för typ av skada/tillbud som skett vilket försvagar statistiken.

Det är första gången som det totala antalet skador på barn och elever i Skövde kommuns skolor sammanställs. Statistiken för perioden januari till och med juni visar att fallskador är klart vanligast medan tillbud där den skadade slog eller stötte emot något kommer därefter.

Flet i förskolan

Totalt finns 315 skador/tillbud registrerade varav flest är noterade inom förskolan.

Skövde kommuns chef för barn- och utbildningssektorn Gustaf Olsson säger att den politiska nämnden har efterlyst en sammanställning.

– Vi har alltid varit skyldig att dokumentera skador, men nu använder vi ett nytt system där vi centralt kan plocka ut statistik, säger Olsson.

315 skador inom hela verksamheten under en termin. Är det då mycket eller lite?

– Vi har 8 000 barn och ungdomar i vår verksamhet och det är för tidigt att utläsa några mönster eller säga om det är mycket eller lite skador, säger Olsson.

Svaghet

Dessutom är det i 79 av de 315 rapporterade fallen inte angivet vad för typ av skada/tillbud som skett vilket försvagar statistiken.

Fakta

Antal elevskador och elevtillbud, Skövde kommun jan–jun 2016.

Förskolan147
Grundskola145

 

Fallskador är vanligast inom förskolan (46 stycken), grundskolan (39 stycken) och gymnasiet (sex stycken).

Källa: Skövde kommun