31 aug 2016 16:28

31 aug 2016 17:01

Skolelever på tidsresa

SKÖVDE: Tidanelever besökte kulturreservatet Vallby Sörgården för att lära om livet förr i tiden

Under var sin skoldag ska nu alla elever på Tidanskolan få uppleva hur det var att leva på en bondgård för 100 år sedan. Vid sitt besök på Vallby Sörgården får eleverna själva hjälpa till med en mängd olika sysslor på gården, precis som de utfördes förr i tiden.

Under två veckor ska samtliga elever vid Tidanskolan få besöka Skaraborgs enda kulturreservat, Vallby Sörgården. Här ska de under en skoldag få prova på hur livet kunde te sig på en bondgård för 100 år sedan.

Vid den välbevarade miljön på gården möts skolklasserna av medlemmar i föreningen Vallby Sörgården, som för dagen klätt sig som tidstypiska pigor och drängar.

– Vi har fått projektpengar till detta från Skövde kommun, berättar Sigun Gröning. Pengarna ska gå till kultur för barn och unga och det täcker våra utgifter för deras resa hit, material och så har vi hyrt in en häst till gården.

Skövde stadsmuseum är även de med på ett hörn, museipedagogen Tomas Olausson leder gammaldags lekar med eleverna, gå på styltor, dragkamp och leka tafatt. Han är även fotograf för dagen och har fått den gamle bygdefotografens öknamn, Knäpp.

Namnbytet är han inte ensam om, alla elever har en namnskylt på sig med sitt nya gammaldags namn. Ida Andersson är för dagen omdöpt till Majlis och Alexander Sneider kallas för Verner.

Gamla sysslor

I logen berättar Gunnar Gröning om hur den gamla maskinen harpa fungerar. Han visar upp kärvar med olika sädesslag och det gissas lite hejvilt vad det är för sorter, och till slut är det bara rågkärven kvar. Rågen får eleverna turas om att hälla i harpan och samtidigt dra runt maskinen för hand för att sålla ut den rena säden, färdig att mala till mjöl. Hämta ved, pumpa brunnsvatten och skura trasmattor är andra sysslor som eleverna får prova på under dagen.

I det gamla bostadshuset berättar Sigun Gröning om hur det var när den siste bofaste levde här, Tyra Johansson bodde hela sitt liv på gården fram till sin död 1996. Det blir en resa i tiden för eleverna, här finns ingen elspis, kaffemaskin, toa, eller rinnande vatten.

Under två veckor ska samtliga elever vid Tidanskolan få besöka Skaraborgs enda kulturreservat, Vallby Sörgården. Här ska de under en skoldag få prova på hur livet kunde te sig på en bondgård för 100 år sedan.

Vid den välbevarade miljön på gården möts skolklasserna av medlemmar i föreningen Vallby Sörgården, som för dagen klätt sig som tidstypiska pigor och drängar.

– Vi har fått projektpengar till detta från Skövde kommun, berättar Sigun Gröning. Pengarna ska gå till kultur för barn och unga och det täcker våra utgifter för deras resa hit, material och så har vi hyrt in en häst till gården.

Skövde stadsmuseum är även de med på ett hörn, museipedagogen Tomas Olausson leder gammaldags lekar med eleverna, gå på styltor, dragkamp och leka tafatt. Han är även fotograf för dagen och har fått den gamle bygdefotografens öknamn, Knäpp.

Namnbytet är han inte ensam om, alla elever har en namnskylt på sig med sitt nya gammaldags namn. Ida Andersson är för dagen omdöpt till Majlis och Alexander Sneider kallas för Verner.

Gamla sysslor

I logen berättar Gunnar Gröning om hur den gamla maskinen harpa fungerar. Han visar upp kärvar med olika sädesslag och det gissas lite hejvilt vad det är för sorter, och till slut är det bara rågkärven kvar. Rågen får eleverna turas om att hälla i harpan och samtidigt dra runt maskinen för hand för att sålla ut den rena säden, färdig att mala till mjöl. Hämta ved, pumpa brunnsvatten och skura trasmattor är andra sysslor som eleverna får prova på under dagen.

I det gamla bostadshuset berättar Sigun Gröning om hur det var när den siste bofaste levde här, Tyra Johansson bodde hela sitt liv på gården fram till sin död 1996. Det blir en resa i tiden för eleverna, här finns ingen elspis, kaffemaskin, toa, eller rinnande vatten.