31 aug 2016 16:30

31 aug 2016 16:30

Straffavgift för fastighetsbolag

SKÖVDE

Ett fastighetsbolag som äger ett gruppboende i Värsås ska betala 55 375 kronor i en byggsanktionsavgift till Skövde kommun.

Det har byggnadsnämnden beslutat sedan det upptäckts att bolaget påbörjat en ombyggnad utan startbesked. Vid inspektion upptäcktes att en betongplatta var gjuten och att en stomme rests.

Fastighetsägaren har ett beviljat bygglov från 2015, men hade inte inväntat ett startbesked.

Det har byggnadsnämnden beslutat sedan det upptäckts att bolaget påbörjat en ombyggnad utan startbesked. Vid inspektion upptäcktes att en betongplatta var gjuten och att en stomme rests.

Fastighetsägaren har ett beviljat bygglov från 2015, men hade inte inväntat ett startbesked.