01 sep 2016 21:06

01 sep 2016 21:06

Anna Bergman (M) föreslås bli ny ordförande

SKÖVDE: Ny ordförande i socialnämnden

Moderaten Anna Bergman föreslås bli ny ordförande för socialnämnden efter Elisabet Svalefelt som lämnar politiken.
– Uppdraget är viktigt och meningsfullt, eftersom det ger möjlighet att hjälpa de mest utsatta i samhället att förbättra sin tillvaro, säger hon i ett pressmeddelande.

Det var i augusti som socialnämndens ordförande Elisabeh Svalefelt (M) meddelade att hon avgår från samtliga sina uppdrag och lämnar politiken senare i höst.

– Det har varit ett mycket stimulerande men naturligtvis också krävande uppdrag. Jag känner att det nu är dags för mig att prioritera annat i livet, sade Elisabeth Svalefelt i ett pressmeddelande då.

Utöver Elisabeth Svalefelt lämnade även Thomas Wahlberg (ledamot i vård- och omsorgsnämnden och i styrelsen för Skövde stadshus AB) och Anna Bergman (vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden). Bergman som utbildat sig till gymnasielärare och skulle jobba som lärare i Skövde lämnade uppdraget för att undvika risk för jäv eller intressekonflikt.

Men hon ville fortsätta att arbeta politiskt och så ser det ut att bli. Under torsdagskvällen fastställde nämligen Moderaternas kommunfullmäktigegrupp nomineringen för fyllnadsval. Gruppen antog valberedningens förslag i sin helhet. Till ny ordförande i socialnämnden nomineras Anna Bergman. Valet planeras att ske i kommunfullmäktige den 24 oktober.

– Jag är mycket glad över att blivit nominerad. Uppdraget är viktigt och meningsfullt, eftersom det ger möjlighet att hjälpa de mest utsatta i samhället att förbättra sin tillvaro. Det arbete som påbörjats för att öka samverkan med andra aktörer som skolan vill jag gärna fortsätta utveckla, säger Anna Bergman i ett pressmeddelande.

Som ny vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden nomineras Rohland Peterson, han är nu ledamot i nämnden. Valet av honom planeras att ske i kommunfullmäktige den 26 september.

Vid sitt sammanträde fastställde även M-gruppen övriga nomineringar: Philip Segell, ledamot, kommunstyrelsen, Anders Karlsson, ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Gun Sandelius, ledamot, vård- och omsorgsnämnden, Kristina Gustafsdotter, ersättare, kultur- och fritidsnämnden, Sven Sundberg, ersättare, vård- och omsorgsnämnden, Philip Segell, ledamot, Skövde Stadshus AB. Även dessa val ska upp i fullmäktige.

Det var i augusti som socialnämndens ordförande Elisabeh Svalefelt (M) meddelade att hon avgår från samtliga sina uppdrag och lämnar politiken senare i höst.

– Det har varit ett mycket stimulerande men naturligtvis också krävande uppdrag. Jag känner att det nu är dags för mig att prioritera annat i livet, sade Elisabeth Svalefelt i ett pressmeddelande då.

Utöver Elisabeth Svalefelt lämnade även Thomas Wahlberg (ledamot i vård- och omsorgsnämnden och i styrelsen för Skövde stadshus AB) och Anna Bergman (vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden). Bergman som utbildat sig till gymnasielärare och skulle jobba som lärare i Skövde lämnade uppdraget för att undvika risk för jäv eller intressekonflikt.

Men hon ville fortsätta att arbeta politiskt och så ser det ut att bli. Under torsdagskvällen fastställde nämligen Moderaternas kommunfullmäktigegrupp nomineringen för fyllnadsval. Gruppen antog valberedningens förslag i sin helhet. Till ny ordförande i socialnämnden nomineras Anna Bergman. Valet planeras att ske i kommunfullmäktige den 24 oktober.

– Jag är mycket glad över att blivit nominerad. Uppdraget är viktigt och meningsfullt, eftersom det ger möjlighet att hjälpa de mest utsatta i samhället att förbättra sin tillvaro. Det arbete som påbörjats för att öka samverkan med andra aktörer som skolan vill jag gärna fortsätta utveckla, säger Anna Bergman i ett pressmeddelande.

Som ny vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden nomineras Rohland Peterson, han är nu ledamot i nämnden. Valet av honom planeras att ske i kommunfullmäktige den 26 september.

Vid sitt sammanträde fastställde även M-gruppen övriga nomineringar: Philip Segell, ledamot, kommunstyrelsen, Anders Karlsson, ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Gun Sandelius, ledamot, vård- och omsorgsnämnden, Kristina Gustafsdotter, ersättare, kultur- och fritidsnämnden, Sven Sundberg, ersättare, vård- och omsorgsnämnden, Philip Segell, ledamot, Skövde Stadshus AB. Även dessa val ska upp i fullmäktige.