01 sep 2016 13:40

01 sep 2016 13:40

Filmföreningar får inte egen maskinist

SKÖVDE

Tre föreningar som verkar i Kulturhuset i Skövde föreslår att en styrelseledamot får utbildning för att kunna köra den utrustning som används vid digitala visningar i Odeon.

Orsaken är att det flera gånger saknats maskinist på grund av vakanser. Kaj-Eve Enroth (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden utesluter en sådan lösning.

– Det säger vi nej till. Det behövs erfarenhet och kompetens för den här tekniken och det arbetet kan vi inte lyfta över till ideella föreningar, säger han.

I ett svar till föreningarna Skövde Filmstudio, Skövde Teaterförening och Föreningen Skövde Filmfestival, skriver Rickard Andersson att kommunen ska se över rutiner och bemanning.

Orsaken är att det flera gånger saknats maskinist på grund av vakanser. Kaj-Eve Enroth (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden utesluter en sådan lösning.

– Det säger vi nej till. Det behövs erfarenhet och kompetens för den här tekniken och det arbetet kan vi inte lyfta över till ideella föreningar, säger han.

I ett svar till föreningarna Skövde Filmstudio, Skövde Teaterförening och Föreningen Skövde Filmfestival, skriver Rickard Andersson att kommunen ska se över rutiner och bemanning.