01 sep 2016 12:10

01 sep 2016 12:10

Kulturhuset i ny utredning

SKÖVDE

Till 50-årsjubileet stod entréplanet vid Kulturhuset i Skövde nytt och fräscht, men en andra renoveringsomgång kan bli aktuell inom några år.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt har i uppdrag att utreda hur huset ska utvecklas och där studeras även renoveringsbehovet på bottenvåningen inklusive Valhall, Stadsteatern och mindre lokaler som Freja och Balder.

– Toalettsystemet behöver ses över. På teatern är det trångt mellan stolsraderna och man behöver titta på om det går att öka benutrymmet, säger Kaj-Eve Enroth (L).

Utredningen ska vara klar under 2017.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt har i uppdrag att utreda hur huset ska utvecklas och där studeras även renoveringsbehovet på bottenvåningen inklusive Valhall, Stadsteatern och mindre lokaler som Freja och Balder.

– Toalettsystemet behöver ses över. På teatern är det trångt mellan stolsraderna och man behöver titta på om det går att öka benutrymmet, säger Kaj-Eve Enroth (L).

Utredningen ska vara klar under 2017.