01 sep 2016 19:06

01 sep 2016 19:06

Rådhuset säljs inte – förslaget dras tillbaka

SKÖVDE: Fanns ingen majoritet för försäljning

Rådhuset vid Hertig Johans torg kommer inte läggas ut till försäljning.
Servicenämnden stoppade förslaget på torsdagen.

Ordföranden Torbjörn Bergman (M) tvingades konstatera att det saknas politisk majoritet för försäljning av fastigheten Heimdal 20 (Rådhuset och Kanslihuset).

Socialdemokraterna sa nej redan i arbetsutskottet och kommunalrådet Leif Walterum (C) sänkte i praktiken idén i förra veckan när han i SLA förklarade att Centerpartiet inte kommer bidra till en försäljning.

– Jag kan bara konstatera att några har tagit ställning utan att informera sig om alla aspekter av frågan, kommenterade Bergman vid torsdagens presskonferens.

Han pekar bland annat på att fastigheten har q-märkning i detaljplanen vilket ger den ett starkt skydd mot förändringar – oavsett om den är i kommunal eller privat ägo. Ett av argumenten mot en försäljning från S och C har varit byggnadens historiska betydelse.

Nämnden beslutade i stället att ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram en lista över kommunala fastigheter som kan bli aktuella för försäljning. Det ska framför allt handla om fastigheter där kommunen själva inte bedriver verksamhet.

Säljer bygdegård

Däremot godkändes försäljning av Hagelbergs bygdegård till den förening som nyttjar fastigheten öster om Skultorp. Prislappen blir 28 000 kronor, vilket motsvarar maximalt bokfört värde och det lägsta pris kommunen måste ta ut.

Ordföranden Torbjörn Bergman (M) tvingades konstatera att det saknas politisk majoritet för försäljning av fastigheten Heimdal 20 (Rådhuset och Kanslihuset).

Socialdemokraterna sa nej redan i arbetsutskottet och kommunalrådet Leif Walterum (C) sänkte i praktiken idén i förra veckan när han i SLA förklarade att Centerpartiet inte kommer bidra till en försäljning.

– Jag kan bara konstatera att några har tagit ställning utan att informera sig om alla aspekter av frågan, kommenterade Bergman vid torsdagens presskonferens.

Han pekar bland annat på att fastigheten har q-märkning i detaljplanen vilket ger den ett starkt skydd mot förändringar – oavsett om den är i kommunal eller privat ägo. Ett av argumenten mot en försäljning från S och C har varit byggnadens historiska betydelse.

Nämnden beslutade i stället att ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram en lista över kommunala fastigheter som kan bli aktuella för försäljning. Det ska framför allt handla om fastigheter där kommunen själva inte bedriver verksamhet.

Säljer bygdegård

Däremot godkändes försäljning av Hagelbergs bygdegård till den förening som nyttjar fastigheten öster om Skultorp. Prislappen blir 28 000 kronor, vilket motsvarar maximalt bokfört värde och det lägsta pris kommunen måste ta ut.