01 sep 2016 11:00

01 sep 2016 11:00

Tuff sommar för polisen

SKARBORG: Många anser att arbetsbelastningen var högre än tidigare

Många poliser befarade att sommaren skulle bli tuff – och så blev det visar en färsk undersökning.
– Det har varit ett ungefär lika pressat läge som vanligt på somrarna, säger Yvonne Kärnheim Bengtsson, Polisförbundet Skaraborg.

I juni, innan sommaren tog fart, lät Polisförbundet göra en enkätundersökning bland landets poliser där frågan löd. ”Tror du att sommarens schemaläggning kommer att innebära en högre eller lägre arbetsbelastning än tidigare sommar?” Siffrorna för de sju polisregionerna visade sammantaget att 55 procent trodde på en ”klart högre arbetsbelastning”.

”Lika besvärligt”

I slutet av augusti gick en ny enkät ut till poliserna, nu med frågan ”Hur blev arbetsbelastningen i sommar?”. I region Väst, dit polisen i Skaraborg hör, har nästan sex av tio poliser svarat att schemaläggningen innebar en högre arbetsbelastning än tidigare somrar.

– Vi hade redan innan sommaren ont om folk och det var mycket övertid. Jag upplever nu när sommaren är slut att den har varit lika besvärlig som vanligt, det är helt enkelt som det brukar vara, säger Yvonne Kärnheim Bengtsson, ordförande i Polisförbundet Skaraborg.

Det akuta först

Hon beskriver en situation där många av poliserna har gått in på övertid, bland annat vid stora arrangemang som Matfestivalen eller större händelser, och de har fått byta pass för att täcka dygnet-runt-verksamheten.

– Det måste vi alltid göra, det ska alltid vara en minibemanning, vilket gör att annat arbete får läggas åt sidan. Det akuta måste lösas först.

– Vid några tillfällen i sommar har poliser också kommenderats in.

Yvonne Kärnheim Bengtssons uppfattning är att personalen är sliten.

– Men det finns ett gott hjärta och de ställer upp för varandra.

Nya poliser

I sommar, och även under hösten, får Skaraborg ett tillskott på 20-talet nyutbildade poliser.

– Tolv kom i juli och sedan blir det några till i oktober, november. Det är självklart bra, men samtidigt slutar ett antal poliser, så sammantaget kanske det innebär att det blir en handfull poliser mer.

Skälet till att många poliser slutar är, förutom pensionsavgångar, ett missnöje.

– Oftast med lönen och organisationen.

I juni, innan sommaren tog fart, lät Polisförbundet göra en enkätundersökning bland landets poliser där frågan löd. ”Tror du att sommarens schemaläggning kommer att innebära en högre eller lägre arbetsbelastning än tidigare sommar?” Siffrorna för de sju polisregionerna visade sammantaget att 55 procent trodde på en ”klart högre arbetsbelastning”.

”Lika besvärligt”

I slutet av augusti gick en ny enkät ut till poliserna, nu med frågan ”Hur blev arbetsbelastningen i sommar?”. I region Väst, dit polisen i Skaraborg hör, har nästan sex av tio poliser svarat att schemaläggningen innebar en högre arbetsbelastning än tidigare somrar.

– Vi hade redan innan sommaren ont om folk och det var mycket övertid. Jag upplever nu när sommaren är slut att den har varit lika besvärlig som vanligt, det är helt enkelt som det brukar vara, säger Yvonne Kärnheim Bengtsson, ordförande i Polisförbundet Skaraborg.

Det akuta först

Hon beskriver en situation där många av poliserna har gått in på övertid, bland annat vid stora arrangemang som Matfestivalen eller större händelser, och de har fått byta pass för att täcka dygnet-runt-verksamheten.

– Det måste vi alltid göra, det ska alltid vara en minibemanning, vilket gör att annat arbete får läggas åt sidan. Det akuta måste lösas först.

– Vid några tillfällen i sommar har poliser också kommenderats in.

Yvonne Kärnheim Bengtssons uppfattning är att personalen är sliten.

– Men det finns ett gott hjärta och de ställer upp för varandra.

Nya poliser

I sommar, och även under hösten, får Skaraborg ett tillskott på 20-talet nyutbildade poliser.

– Tolv kom i juli och sedan blir det några till i oktober, november. Det är självklart bra, men samtidigt slutar ett antal poliser, så sammantaget kanske det innebär att det blir en handfull poliser mer.

Skälet till att många poliser slutar är, förutom pensionsavgångar, ett missnöje.

– Oftast med lönen och organisationen.