01 sep 2016 15:26

01 sep 2016 15:26

"Värnplikt löser inte problemen"

SKARABORGS REGEMENTE: Färre söker sig till Försvarsmakten frivilligt

Återinförande av värnplikt? Det har Officersförbundets Klas Ahlqvist ingenting emot. Men det löser inte problemet med för få militärer.
– Försvarsmakten är inte en tillräckligt attraktiv arbetsgivare, säger han till SLA.

På onsdagen avslöjade Svenska Dagbladet att värnplikten kan återinföras.

Om utredningens förslag går igenom kan 18-åriga män och kvinnor – efter att ha fyllt i ett formulär på internet – åter kallas till mönstring under 2018 för att sedan göra lumpen året efter, uppger tidningen.

Värnplikt i fredstid lades ned 2010, men efter att allt färre frivilliga sökt sig till den militära grundutbildningen skriker nu Försvarsmakten efter rekryter.

”Dåliga avtal”

Klas Ahlqvist är Officersförbundets ombudsman på Skaraborgs regemente P4. Han tycker att förslaget i stort är bra, att plikt kan lösa en del, men problemen har främst med dåliga villkor att göra, anser han.

– Försvarsmakten kan inte konkurrera med den privata sektorn och den övriga delen av samhället, säger han och fortsätter:

– Om man jämför lastbilsförare så får de 5 000 kronor mindre i månaden jämfört med vad de får på den civila marknaden. Varför ska man då som 20-åring välja anställning i Försvarsmakten?

Ingångslönen för en soldat är i dag 18 000 kronor, medan en officer får 20–23 000 kronor i månaden när hen tar anställning.

Till P4:s tre utbildningar i höst är en kurs nästintill fylld medan den andra ligger på runt 75 procent.

Den tredje är bara fylld till hälften, uppger Klas Ahlqvist.

Måste fortsätta

Man kan alltid få in folk till utbildningarna tror han, men man måste få fler soldater att fortsätta till officersutbildningen.

– Oavsett om vi har plikt eller frivillighet så måste det finnas officerare som står för utbildningen. Är de för få spelar det ingen roll. Det pusslet tar det här förslaget inte hänsyn till vad jag har sett, säger han.

Ledningen på P4 avböjer att kommentera uppgifterna.

– Det finns enskilda anställda som deltar i debatten, men Försvarsmakten väntar med att kommentera värnplikten till utredningen är färdig, säger Anne-Lie Sjögren, informationschef på Skaraborgs regemente.

På onsdagen avslöjade Svenska Dagbladet att värnplikten kan återinföras.

Om utredningens förslag går igenom kan 18-åriga män och kvinnor – efter att ha fyllt i ett formulär på internet – åter kallas till mönstring under 2018 för att sedan göra lumpen året efter, uppger tidningen.

Värnplikt i fredstid lades ned 2010, men efter att allt färre frivilliga sökt sig till den militära grundutbildningen skriker nu Försvarsmakten efter rekryter.

”Dåliga avtal”

Klas Ahlqvist är Officersförbundets ombudsman på Skaraborgs regemente P4. Han tycker att förslaget i stort är bra, att plikt kan lösa en del, men problemen har främst med dåliga villkor att göra, anser han.

– Försvarsmakten kan inte konkurrera med den privata sektorn och den övriga delen av samhället, säger han och fortsätter:

– Om man jämför lastbilsförare så får de 5 000 kronor mindre i månaden jämfört med vad de får på den civila marknaden. Varför ska man då som 20-åring välja anställning i Försvarsmakten?

Ingångslönen för en soldat är i dag 18 000 kronor, medan en officer får 20–23 000 kronor i månaden när hen tar anställning.

Till P4:s tre utbildningar i höst är en kurs nästintill fylld medan den andra ligger på runt 75 procent.

Den tredje är bara fylld till hälften, uppger Klas Ahlqvist.

Måste fortsätta

Man kan alltid få in folk till utbildningarna tror han, men man måste få fler soldater att fortsätta till officersutbildningen.

– Oavsett om vi har plikt eller frivillighet så måste det finnas officerare som står för utbildningen. Är de för få spelar det ingen roll. Det pusslet tar det här förslaget inte hänsyn till vad jag har sett, säger han.

Ledningen på P4 avböjer att kommentera uppgifterna.

– Det finns enskilda anställda som deltar i debatten, men Försvarsmakten väntar med att kommentera värnplikten till utredningen är färdig, säger Anne-Lie Sjögren, informationschef på Skaraborgs regemente.