02 sep 2016 10:12

02 sep 2016 10:12

Centrumgata blir enkelriktad

SKÖVDE

Fredsgatan utanför Stadshuset ska byggas om. Gatan enkelriktas och får snedställda parkeringar. En ny entréyta utanför Stadshuset skapas.

I upphandlingen kom bara ett anbud in (Anläggningsgruppen i Skaraborg AB) och servicenämnden har utsett dem till totalentreprenör till en kostnad av två miljoner kronor.

Anläggningsgruppen hade lämnat anbud på 2,4 miljoner kronor, men efter justeringar i entreprenaden enades parterna om ett lägre pris.

I upphandlingen kom bara ett anbud in (Anläggningsgruppen i Skaraborg AB) och servicenämnden har utsett dem till totalentreprenör till en kostnad av två miljoner kronor.

Anläggningsgruppen hade lämnat anbud på 2,4 miljoner kronor, men efter justeringar i entreprenaden enades parterna om ett lägre pris.