02 sep 2016 15:31

02 sep 2016 15:31

Många sena avhopp gav tuff sommar

SKÖVDE: Turbulent sommar för undersköterskor

Sommaren blev riktigt tuff för personal inom den kommunala omsorgen.
– Det har varit en väldigt ansträngd sommar, kommenterar sektorschefen Per Granath.

Personalsituationen sommartid är ett växande problem för de flesta vård- och omsorgsorganisationer. Även i Skövde kommun har läget blivit värre år för år.

– Vi trodde att vi hade läget under kontroll, men en del sena avhopp ställde till det. Sjuksköterskeorganisationen fick det att fungera genom att hjälpas åt över enhetsgränserna, säger Per Granath.

På undersköterskesidan ledde flera sena avhopp till akut personalbrist på några äldreboenden och gruppbostäder. Det i sin tur ledde till att personal beordrades att jobba övertid.

Turbulent avhopp

– Det var en turbulent tid med många plötsliga avhopp. Vi håller nu på och analyserar varför den situationen uppstått, berättar Mirza Zahirovic, HR-partner på sektorn.

Han ger ett exempel där en vikarie hoppade av sin anställning med tre veckor kvar att jobba med motiveringen att den plötsligt skulle åka utomlands.

Han säger att kommunen anställer cirka 500 vikarier för att klara hela sommarperioden.

– Redan nu kommer vi börja jobba systematiserat för att säkra kapaciteten inför 2017, säger Zahirovic.

Sommaren var slitig, men Per Granath berömmer personalen för att ha fått verksamheten fungera.

– Vi har klarat att hålla kvaliteten för brukarna. Vi kan ju inte heller stänga någonstans.

Enligt honom användes fler olika lösningar för att säkra kapaciteten. Tidigare anställda som i dag är pensionärer hoppade in under sommaren.

För första gången anställdes också elever från andra året på omvårdnadsprogrammet för att få i hop bemanningen. Även serviceassistenter (nyanlända, främst från Syrien som har anställts av kommunen) bidrog.

Personalsituationen sommartid är ett växande problem för de flesta vård- och omsorgsorganisationer. Även i Skövde kommun har läget blivit värre år för år.

– Vi trodde att vi hade läget under kontroll, men en del sena avhopp ställde till det. Sjuksköterskeorganisationen fick det att fungera genom att hjälpas åt över enhetsgränserna, säger Per Granath.

På undersköterskesidan ledde flera sena avhopp till akut personalbrist på några äldreboenden och gruppbostäder. Det i sin tur ledde till att personal beordrades att jobba övertid.

Turbulent avhopp

– Det var en turbulent tid med många plötsliga avhopp. Vi håller nu på och analyserar varför den situationen uppstått, berättar Mirza Zahirovic, HR-partner på sektorn.

Han ger ett exempel där en vikarie hoppade av sin anställning med tre veckor kvar att jobba med motiveringen att den plötsligt skulle åka utomlands.

Han säger att kommunen anställer cirka 500 vikarier för att klara hela sommarperioden.

– Redan nu kommer vi börja jobba systematiserat för att säkra kapaciteten inför 2017, säger Zahirovic.

Sommaren var slitig, men Per Granath berömmer personalen för att ha fått verksamheten fungera.

– Vi har klarat att hålla kvaliteten för brukarna. Vi kan ju inte heller stänga någonstans.

Enligt honom användes fler olika lösningar för att säkra kapaciteten. Tidigare anställda som i dag är pensionärer hoppade in under sommaren.

För första gången anställdes också elever från andra året på omvårdnadsprogrammet för att få i hop bemanningen. Även serviceassistenter (nyanlända, främst från Syrien som har anställts av kommunen) bidrog.