03 sep 2016 06:00

03 sep 2016 06:00

Brister i arbetsmiljön inom socialtjänsten

SKÖVDE: Enkätsvar ger dyster bild

Oacceptabelt stark tidspress, inte tillräckligt med tid för att utföra sina uppgifter och många vill byta jobb.
Det är bilden som många som arbetar inom socialtjänsten i Skövde beskriver i en ny enkätundersökning.

I dagarna presenteras en stor studie kring socialtjänstens verksamheter i landet. Nästan fem tusen medarbetare har svarat på en enkät med frågor om bland annat arbetsmiljön.

Skövde är en av de undersökta kommunerna och svaren visar ger en ganska problematisk bild. Bland annat säger 36 procent av de svarande i Skövde att de sällan har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifter och 53 procent säger att de ofta eller mycket ofta inte hinner göra så bra arbete som de vill på grund av arbetsbelastningen.

Stor tidspress

Många ger också bilden av en pressad situation. På påståendet ”Arbetar under oacceptabel tidspress” svarar 34 procent ”ibland”, 25 procent ”ofta” och 7,5 procent ”mycket ofta” och nästan var fjärde medarbetare säger att de ofta eller mycket ofta har arbetsuppgifter som kräver mer än vad som är rimligt.

Byta jobb

Att många av socialtjänstens medarbetare i Skövde inte är nöjda med sin situation återspeglas också i viljan att byta jobb. Runt 15 procent säger att det stämmer ganska bra, stämmer mycket bra eller stämmer helt att de känner för att säga upp sig från det nuvarande arbetet och runt 20 procent säger att de söker eller ska börja söka efter andra jobb.

Över 30 procent – var tredje medarbetare– skulle troligtvis avsluta den nuvarande anställningen om de hittade nytt arbete.

Genomgående kritik

Sammantaget alltså ett ganska stort missnöje – men samtidigt en situation som inte är unik i Skövde. Svaren från övriga delar av landet ger en liknande bild av brister i arbetsmiljön.

Forskningsstudien är vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, i samarbete med Akademikerförbundet SSR och Vision.

Undersökningen genomfördes hösten 2015 och innehåller svar från drygt 4 800 medarbetare i socialtjänsten.

I dagarna presenteras en stor studie kring socialtjänstens verksamheter i landet. Nästan fem tusen medarbetare har svarat på en enkät med frågor om bland annat arbetsmiljön.

Skövde är en av de undersökta kommunerna och svaren visar ger en ganska problematisk bild. Bland annat säger 36 procent av de svarande i Skövde att de sällan har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifter och 53 procent säger att de ofta eller mycket ofta inte hinner göra så bra arbete som de vill på grund av arbetsbelastningen.

Stor tidspress

Många ger också bilden av en pressad situation. På påståendet ”Arbetar under oacceptabel tidspress” svarar 34 procent ”ibland”, 25 procent ”ofta” och 7,5 procent ”mycket ofta” och nästan var fjärde medarbetare säger att de ofta eller mycket ofta har arbetsuppgifter som kräver mer än vad som är rimligt.

Byta jobb

Att många av socialtjänstens medarbetare i Skövde inte är nöjda med sin situation återspeglas också i viljan att byta jobb. Runt 15 procent säger att det stämmer ganska bra, stämmer mycket bra eller stämmer helt att de känner för att säga upp sig från det nuvarande arbetet och runt 20 procent säger att de söker eller ska börja söka efter andra jobb.

Över 30 procent – var tredje medarbetare– skulle troligtvis avsluta den nuvarande anställningen om de hittade nytt arbete.

Genomgående kritik

Sammantaget alltså ett ganska stort missnöje – men samtidigt en situation som inte är unik i Skövde. Svaren från övriga delar av landet ger en liknande bild av brister i arbetsmiljön.

Forskningsstudien är vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, i samarbete med Akademikerförbundet SSR och Vision.

Undersökningen genomfördes hösten 2015 och innehåller svar från drygt 4 800 medarbetare i socialtjänsten.