03 sep 2016 09:49

03 sep 2016 09:49

Hagström vill påskynda ombyggnadsarbetet av kyrka

SKÖVDE

Påskynda snarast ombyggnadsarbetet av Nya S:t Markus kyrka i Lunden. Det föreslår Ulla-Britt Hagström, ledamot av kyrkofullmäktige En levande kyrka i Skövde församling, i en motion till kyrkofullmäktige.

”Osäkerheten om vad som händer med S:t Markus kyrka växer. Samtidigt reser sig ett stort antal nya byggnader i bostadsområden i nära anslutning till kyrkan. Det handlar om drygt 300 nya bostäder. Behovet av att snabbt kunna öppna denna kyrka igen ökar”, skriver hon.

Hon skriver också att Kyrkorådet i maj 2015 antog ett anbud om projektering av S:t Markus kyrka och att kyrkans ekonom bekräftade att det fanns tillräckliga ekonomiska medel för de planer som upprättats.

”I slutet av detta år skulle S:t Markuskyrkan vara klar för inflyttning. Tyvärr har inget sedan hänt. Kyrkan står tom och öde. Medarbetarna har flyttats till andra kyrkor. I budget för 2016 står att inriktningen är att under 2016 färdigställa den nya kyrkan och utforma ett mål för församlingslivet där. Denna budget har vi i kyrkofullmäktige ställt oss bakom”, skriver Ulla-Britt Hagström i sin motion.

 

 

 

 

 

”Osäkerheten om vad som händer med S:t Markus kyrka växer. Samtidigt reser sig ett stort antal nya byggnader i bostadsområden i nära anslutning till kyrkan. Det handlar om drygt 300 nya bostäder. Behovet av att snabbt kunna öppna denna kyrka igen ökar”, skriver hon.

Hon skriver också att Kyrkorådet i maj 2015 antog ett anbud om projektering av S:t Markus kyrka och att kyrkans ekonom bekräftade att det fanns tillräckliga ekonomiska medel för de planer som upprättats.

”I slutet av detta år skulle S:t Markuskyrkan vara klar för inflyttning. Tyvärr har inget sedan hänt. Kyrkan står tom och öde. Medarbetarna har flyttats till andra kyrkor. I budget för 2016 står att inriktningen är att under 2016 färdigställa den nya kyrkan och utforma ett mål för församlingslivet där. Denna budget har vi i kyrkofullmäktige ställt oss bakom”, skriver Ulla-Britt Hagström i sin motion.