05 sep 2016 17:35

05 sep 2016 17:35

29 000 bilar rullar på Skövdes gator

SKÖVDE: Förändrad trafiksituation på kort tid

På fem år har antalet personbilar i trafik på Skövdes gator ökat med 5 000 fordon. Samtidigt ökar nybilsregistreringarna kraftigt.
– Det är klart att det får effekt, säger Peter Svensson, trafikingenjör på Skövde kommun.

Köbildning i korsningar och rondeller, tät trafik vid rusningstid och stundtals fulla parkeringar. Trafiksituationen i Skövdes tätort har förändrats snabbt på kort tid – det är nog de flesta bilister överens om.

Ökad inpendling och inflyttning är givetvis en förklaring, Skövdes utveckling som handelsort en annan med höga trafikflöden runt Norrmalm och Stallsiken.

Men en stor del av förklaringen till trängseln är det ökande antalet bilar i trafik (avställda ej inräknade).

Fler nya bilar

Mellan år 2002 och 2010 steg antalet personbilar på Skövdes gator från 23 986 till 26 111 – en ökning med 2 000 bilar på åtta år.

Sedan dess har ökningen nästintill fördubblats i takt. Mellan 2010 och 2015 ökade antalet bilar med till totalt 28 322 personbilar.

Lägger man till den kraftigt ökade nybilsförsäljningen under senare tid, så har Skövdeborna tillsammans drygt 29 000 bilar som rullar på vägarna.

– Även om vi inte tittar så mycket just på de här siffrorna, utan mäter trafikmängden per gata, så är det klart att det spelar in när det blir fler bilar och trafiken ökar. Men jag skulle inte vilja gå så långt som att säga att det är den enda förklaringen till den trafiksituation vi nu ser med viss köbildning på några känsliga vägpartier, som Vadsboleden, 26:an och väg 49 i båda riktningarna, säger Peter Svensson, trafikingenjör vid Skövde kommun.

– Däremot har vi kort tid märkt att det blir allt svårare att hitta datumparkeringar i bland annat Vasastaden och på Norrmalm, och det hänger nog samman med att det är fler familjer i dag som har två bilar än tidigare.

Med fler nybyggda bostäder och en vision om att nå 60 000 invånare kommer både trafikmäng och antalet bilar att stiga ytterligare.

Den politiska majoriteten har lanserat en bred satsning på infrastrukturen och på tjänstemannanivå pågår ett projektarbete med Trafikverket under rubriken ”Tillgängligt Skövde”.

– Självklart måste vi ta hänsyn till det ökande antalet bilar, och även undersöka hur trafiken påverkas i framtiden när kommunen fortsätter att expandera. Det är några av de bitar vi tittar på tillsammans med Trafikverket, säger Peter Svensson.

Köbildning i korsningar och rondeller, tät trafik vid rusningstid och stundtals fulla parkeringar. Trafiksituationen i Skövdes tätort har förändrats snabbt på kort tid – det är nog de flesta bilister överens om.

Ökad inpendling och inflyttning är givetvis en förklaring, Skövdes utveckling som handelsort en annan med höga trafikflöden runt Norrmalm och Stallsiken.

Men en stor del av förklaringen till trängseln är det ökande antalet bilar i trafik (avställda ej inräknade).

Fler nya bilar

Mellan år 2002 och 2010 steg antalet personbilar på Skövdes gator från 23 986 till 26 111 – en ökning med 2 000 bilar på åtta år.

Sedan dess har ökningen nästintill fördubblats i takt. Mellan 2010 och 2015 ökade antalet bilar med till totalt 28 322 personbilar.

Lägger man till den kraftigt ökade nybilsförsäljningen under senare tid, så har Skövdeborna tillsammans drygt 29 000 bilar som rullar på vägarna.

– Även om vi inte tittar så mycket just på de här siffrorna, utan mäter trafikmängden per gata, så är det klart att det spelar in när det blir fler bilar och trafiken ökar. Men jag skulle inte vilja gå så långt som att säga att det är den enda förklaringen till den trafiksituation vi nu ser med viss köbildning på några känsliga vägpartier, som Vadsboleden, 26:an och väg 49 i båda riktningarna, säger Peter Svensson, trafikingenjör vid Skövde kommun.

– Däremot har vi kort tid märkt att det blir allt svårare att hitta datumparkeringar i bland annat Vasastaden och på Norrmalm, och det hänger nog samman med att det är fler familjer i dag som har två bilar än tidigare.

Med fler nybyggda bostäder och en vision om att nå 60 000 invånare kommer både trafikmäng och antalet bilar att stiga ytterligare.

Den politiska majoriteten har lanserat en bred satsning på infrastrukturen och på tjänstemannanivå pågår ett projektarbete med Trafikverket under rubriken ”Tillgängligt Skövde”.

– Självklart måste vi ta hänsyn till det ökande antalet bilar, och även undersöka hur trafiken påverkas i framtiden när kommunen fortsätter att expandera. Det är några av de bitar vi tittar på tillsammans med Trafikverket, säger Peter Svensson.

Nyregistreringar

Nya personbilar per drivmedel i Skövde januari–augusti 2016 (jämförelse samma period 2015 i parentes):

Diesel: 991 (888)

Bensin: 872 (722)

El: 5 (10)

Elhybrid: 85 (51)

Laddhybrid: 20 (14)

Etanol/flexifuel 7 (6)

Gas 94 (107)

Totalt: 2 074 (1 798)

Källa: SCB