05 sep 2016 14:05

05 sep 2016 14:05

C-besökare gillar satsning på Billingen

SKÖVDE

Centerpartiet gjorde en egen ”opinionsundersökning” om kommunens satsning på Billingen i samband med Friskvårdens dag i söndags. Besökare vid partiets bord ombads svara på frågan ”Hur viktig tycker du denna satsning är?”

De 282 personer som deltog svarade genom att lägga en glaskula i burk och resultatet blev följande:

Mycket viktig: 189 stycken

Ganska viktig: 72 stycken

Inte alls viktig: 21 stycken.

De 282 personer som deltog svarade genom att lägga en glaskula i burk och resultatet blev följande:

Mycket viktig: 189 stycken

Ganska viktig: 72 stycken

Inte alls viktig: 21 stycken.