05 sep 2016 15:21

05 sep 2016 15:21

LSS-verksamhet ökar – kräver ombyggnad

KYLARVÄGEN

Antalet personer som har daglig verksamhet inom LSS ökar. Nu behöver lokalerna byggas om för att möta ökningen.

Det menar vård- och omsorgsnämnden som samlat sina investeringsbehov inför åren 2018–2020. Därför vill nämnden bygga om lokalerna för 10 miljoner kronor.

I dag har 231 personer inom LSS sysselsättning i daglig verksamhet, men siffran väntas enligt prognoserna stiga till 290 fram till 2019. Verksamheten finns i dag på Kylarvägen i Skövde och det är de nu befintliga lokalerna som i så fall anpassas för att ge plats för fler personer.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen även 9,5 miljoner kronor i investeringsmedel i år för en ombyggnad av plan 2 på nuvarande IT-gymnasiet, också på Kylarvägen.

Skolan har sagt upp lokaler på våning 2 och kommunen äger huset. Tanken är att här skapa kontorsplatser för bemanningsenheten som idag finns på Ekedal. Den behöver större lokaler sedan ett samarbete med vikarieförmedling inletts med skolan.

LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det menar vård- och omsorgsnämnden som samlat sina investeringsbehov inför åren 2018–2020. Därför vill nämnden bygga om lokalerna för 10 miljoner kronor.

I dag har 231 personer inom LSS sysselsättning i daglig verksamhet, men siffran väntas enligt prognoserna stiga till 290 fram till 2019. Verksamheten finns i dag på Kylarvägen i Skövde och det är de nu befintliga lokalerna som i så fall anpassas för att ge plats för fler personer.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen även 9,5 miljoner kronor i investeringsmedel i år för en ombyggnad av plan 2 på nuvarande IT-gymnasiet, också på Kylarvägen.

Skolan har sagt upp lokaler på våning 2 och kommunen äger huset. Tanken är att här skapa kontorsplatser för bemanningsenheten som idag finns på Ekedal. Den behöver större lokaler sedan ett samarbete med vikarieförmedling inletts med skolan.

LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.