05 sep 2016 14:04

05 sep 2016 14:04

Socialchefen om missnöjet kring arbetsmiljön

SKÖVDE: ”Jag tror att vi är på rätt väg”

Medarbetarna på socialtjänsten i Skövde uttryckte kritik i enkätundersökning.
Men socialchefen Lena Friberg säger att det är problem som man har tagit tag i.
– Sedan enkäten gjordes 2015 har vi satt in en handlingsplan.

I lördags skrev SLA om en stor studie kring socialtjänstens verksamheter i landet. Nästan fem tusen medarbetare har svarat på en enkät med frågor om bland annat arbetsmiljön.

Skövde var en av de undersökta kommunerna och svaren visar ger en ganska problematisk bild med oacceptabel tidspress och orimliga arbetskrav.

Undersökningen genomfördes hösten 2015 och sedan dess har situationen förändrats säger tillförordnade socialchefen i Skövde Lena Friberg.

– Vi gjorde vid den tiden en egen enkät där ungefär samma svar framfördes. Därför satte vi hösten 2015 in en handlingsplan med bland annat satsning på löner, bättre introduktion för nyanställda och vi anställde mer personal för att skapa stöd vid vakanser och dylikt.

”Tufft jobb”

Friberg säger att de därefter sett en positiv utveckling.

– Den stora personalomsättningen som fanns förut har minskat och vi har sett en viss förbättring i arbetsmiljön. Jag tror vi är på rätt väg, säger hon.

– Samtidigt är inte problemen lösta. Det är fortfarande svårt att anställa och bristen på socionomer är ett jätteproblem. Det är inget som löser sig över en natt. Det här är tuffa jobb där man möter utsatta människor hela tiden men vi måste försöka skapa förutsättningar för att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

I lördags skrev SLA om en stor studie kring socialtjänstens verksamheter i landet. Nästan fem tusen medarbetare har svarat på en enkät med frågor om bland annat arbetsmiljön.

Skövde var en av de undersökta kommunerna och svaren visar ger en ganska problematisk bild med oacceptabel tidspress och orimliga arbetskrav.

Undersökningen genomfördes hösten 2015 och sedan dess har situationen förändrats säger tillförordnade socialchefen i Skövde Lena Friberg.

– Vi gjorde vid den tiden en egen enkät där ungefär samma svar framfördes. Därför satte vi hösten 2015 in en handlingsplan med bland annat satsning på löner, bättre introduktion för nyanställda och vi anställde mer personal för att skapa stöd vid vakanser och dylikt.

”Tufft jobb”

Friberg säger att de därefter sett en positiv utveckling.

– Den stora personalomsättningen som fanns förut har minskat och vi har sett en viss förbättring i arbetsmiljön. Jag tror vi är på rätt väg, säger hon.

– Samtidigt är inte problemen lösta. Det är fortfarande svårt att anställa och bristen på socionomer är ett jätteproblem. Det är inget som löser sig över en natt. Det här är tuffa jobb där man möter utsatta människor hela tiden men vi måste försöka skapa förutsättningar för att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.