06 sep 2016 08:06

06 sep 2016 08:06

Avbrott inom industrin

SKÖVDE: Ny avhandling om hur monteringspersonal påverkas

Doktoranden Ari Kolbeinsson vid Högskolan i Skövde har i sin forskning försökt ta reda på hur avbrott från datorbaserade informationssystem påverkar monteringspersonal inom tillverkningsindustrin.

IT-system används i allt större omfattning inom industrin för att effektivisera produktionen. De är också till för att undvika manuell arbetskrävande uppdatering av information.

Ari Kolbeinsson är doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Han har i en avhandling undersökt hur olika former av avbrott från datorbaserade informationssystem påverkar monteringspersonal inom tillverkningsindustrin. Han presenterar också olika strategier för att reducera de negativa effekterna av avbrotten.

Kan leda till ökad stress

”Detta kräver olika former av avbrott och existerande forskning visar att om man blir avbruten kan det leda till ökat andel utförda fel, längre tid för att utföra den huvudskaliga uppgiften och ökad upplevelse av stress”, säger Ari Kolbeinsson i ett pressmeddelande från Högskolan i Skövde.

”Detta handlar om det bästa sättet att sprida information, samtidigt som det är angeläget att minimera risken för att avbrotten under arbetet ska orsaka fel eller stress”, säger han vidare.

Introducerar ramverk

Resultatet av hans experiment utgjorde grunden för att bygga ihop olika teorier för att kunna skapa de första stegen till ett teoretiskt ramverk som introduceras i avhandlingen. Ramverket beskrivs som nyskapande eftersom det använder grafiska metoder för analys och förståelse av hur avbrott inverkar på manuella monteringsuppgifter inom industrin. Ari Kolbeinsson lägger fram sin licentiatavhandling på Högskolan i Skövde måndagen den 19 september.

IT-system används i allt större omfattning inom industrin för att effektivisera produktionen. De är också till för att undvika manuell arbetskrävande uppdatering av information.

Ari Kolbeinsson är doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Han har i en avhandling undersökt hur olika former av avbrott från datorbaserade informationssystem påverkar monteringspersonal inom tillverkningsindustrin. Han presenterar också olika strategier för att reducera de negativa effekterna av avbrotten.

Kan leda till ökad stress

”Detta kräver olika former av avbrott och existerande forskning visar att om man blir avbruten kan det leda till ökat andel utförda fel, längre tid för att utföra den huvudskaliga uppgiften och ökad upplevelse av stress”, säger Ari Kolbeinsson i ett pressmeddelande från Högskolan i Skövde.

”Detta handlar om det bästa sättet att sprida information, samtidigt som det är angeläget att minimera risken för att avbrotten under arbetet ska orsaka fel eller stress”, säger han vidare.

Introducerar ramverk

Resultatet av hans experiment utgjorde grunden för att bygga ihop olika teorier för att kunna skapa de första stegen till ett teoretiskt ramverk som introduceras i avhandlingen. Ramverket beskrivs som nyskapande eftersom det använder grafiska metoder för analys och förståelse av hur avbrott inverkar på manuella monteringsuppgifter inom industrin. Ari Kolbeinsson lägger fram sin licentiatavhandling på Högskolan i Skövde måndagen den 19 september.