06 sep 2016 06:00

06 sep 2016 06:00

Ger plats för ny butik

SKÖVDE: Centralt belägen bank minskar lokalytan

Handelsbanken släpper en del av sin yta utmed Rådhusgatan och ger plats för nya butiken Oneside. Att öka antalet butiker på centrumgatorna för en levande stadskärna är viktigt anser bland andra fastighetsägaren Rapp och Skövde cityförening.

Enligt Adam Rapp, vd vid Rapp fastigheter, har man tidigare tagit kontakt med sina hyresgäster – bland andra Handelsbanken – för att meddela att man gärna vill ha lokaler till butiker om det finns centrumnära ytor som de inte längre behöver.

– Vi nappade direkt när Handelsbanken hörde av sig om ett minskat lokalbehov, bland annat sedan bankomaten tagits bort. Nu byggs delar av banklokalen om för den nya butiken.

– Det känns väldigt positivt att vi kan bidra till att stärka handelsstråket på Rådhusgatan ytterligare. Det inleddes ju redan när Commerce byggde ut med tre verksamheter där.

I affärsplanen

Att vara med och utveckla stadskärnan är till och med en punkt i fastighetsbolagets affärsplan då man anser att det är viktigt med centrumhandel.

Precis som i många andra städer ligger bankerna i centrumnära lägen även i Skövde. Önskemål om att komma åt delar av lokalerna och skapa butiksytor har först fram vid ett flertal tillfällen, bland annat från Skövde cityförening.

– För att hitta bästa möjliga expansion för stadskärnan är det viktigt att skapa nya lägen i bottenplan. Med butiker skapas en helt annan stadsbild som är viktig för stadens utveckling. Men självklart ska det även vara för bankernas bästa, det är ingen som vill tvinga bort dem, säger Gustaf Wikblom, centrumledare Skövde cityförening.

Han ger Stockholm som exempel där bankerna i stor omfattning har lämnat centrum och gett plats för butiker.

– Egentligen kan man se även i Skövde hur stadsbilden förändras när centrumgatorna får fler butiker, inte minst i samband med Commerce satsning vid Rådhusgatan.

Det finns utvecklingspotential anser Wikblom och säger att man har en dialog med fastighetsägarna.

– Fastighetsägarna i Skövde vill utveckla staden, inte bara förvalta sina fastigheter.

Ewa Nywertz är givetvis nöjd med läget som hennes inredningsbutik Oneside får.

– Jag har haft butik i en källarlokal på Östermalm och flyttar nu till centrum, känns perfekt.

Enligt Adam Rapp, vd vid Rapp fastigheter, har man tidigare tagit kontakt med sina hyresgäster – bland andra Handelsbanken – för att meddela att man gärna vill ha lokaler till butiker om det finns centrumnära ytor som de inte längre behöver.

– Vi nappade direkt när Handelsbanken hörde av sig om ett minskat lokalbehov, bland annat sedan bankomaten tagits bort. Nu byggs delar av banklokalen om för den nya butiken.

– Det känns väldigt positivt att vi kan bidra till att stärka handelsstråket på Rådhusgatan ytterligare. Det inleddes ju redan när Commerce byggde ut med tre verksamheter där.

I affärsplanen

Att vara med och utveckla stadskärnan är till och med en punkt i fastighetsbolagets affärsplan då man anser att det är viktigt med centrumhandel.

Precis som i många andra städer ligger bankerna i centrumnära lägen även i Skövde. Önskemål om att komma åt delar av lokalerna och skapa butiksytor har först fram vid ett flertal tillfällen, bland annat från Skövde cityförening.

– För att hitta bästa möjliga expansion för stadskärnan är det viktigt att skapa nya lägen i bottenplan. Med butiker skapas en helt annan stadsbild som är viktig för stadens utveckling. Men självklart ska det även vara för bankernas bästa, det är ingen som vill tvinga bort dem, säger Gustaf Wikblom, centrumledare Skövde cityförening.

Han ger Stockholm som exempel där bankerna i stor omfattning har lämnat centrum och gett plats för butiker.

– Egentligen kan man se även i Skövde hur stadsbilden förändras när centrumgatorna får fler butiker, inte minst i samband med Commerce satsning vid Rådhusgatan.

Det finns utvecklingspotential anser Wikblom och säger att man har en dialog med fastighetsägarna.

– Fastighetsägarna i Skövde vill utveckla staden, inte bara förvalta sina fastigheter.

Ewa Nywertz är givetvis nöjd med läget som hennes inredningsbutik Oneside får.

– Jag har haft butik i en källarlokal på Östermalm och flyttar nu till centrum, känns perfekt.