06 sep 2016 06:00

06 sep 2016 06:00

Ny vändning i mackfrågan

TIMMERSDALA: Flytt till Böja-Bagarns lokaler aktuell

Bensinförsäljningen i Timmersdala är hotad om inte nuvarande fastighet åtgärdas.
Nu är en ny lösning på gång där verksamheten i stället flyttas till Böja-Bagarns tidigare lokaler.

Ägaren till bil- och däckverkstaden, Björn Blomquist, och ägarna till fastigheten med Böja-Bagarns tidigare lokaler har efter lång tids förhandlingar nått en muntlig överenskommelse om en fastighetsaffär.

Många frågor kvar

Lennart Lundgren i Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp bekräftar att parterna har en uppgörelse, men säger att frågor om finansiering, tillstånd och bygglov fortfarande återstår att lösa.

Utvecklingsgruppen har engagerat sig i frågan för att bensin- och dieselförsäljningen ska kunna leva vidare i Timmersdala.

– Tillgången till drivmedel är viktig för hela orten liksom en flytt. Det är trångt på nuvarande plats och det blir bättre för både trafiken och skolan. Med en flytt får också Björn möjlighet att utveckla sin verksamhet, säger Lundgren.

Försäljningen i nuvarande fastighet är hotad sedan Räddningstjänsten östra Skaraborg återkallat tillståndet på grund av att fönster i byggnaden saknades rätt till brandklassning. Tillståndsinnehavaren (Qstar Försäljning AB) har fått tillfälligt tillstånd fram till den 30 september. En tillfällig förlängning kan bli aktuell då en flytt kan dröja till nästa år. Vem som blir leverantör av drivmedel till en ny mack är inte klart.

Flyttade 2015

Böja-Bagarn är ett familjeföretag (familjen Hedman) som startade 1982. Det var i många år en av Timmersdalas största arbetsgivare. 2003 stängdes det traditionella bageriet ner och företaget gick över till att satsa på bake off-produkter. 2015 flyttades verksamheten till Mariestad och det som tidigare var Jede-fastigheten.

Ägaren till bil- och däckverkstaden, Björn Blomquist, och ägarna till fastigheten med Böja-Bagarns tidigare lokaler har efter lång tids förhandlingar nått en muntlig överenskommelse om en fastighetsaffär.

Många frågor kvar

Lennart Lundgren i Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp bekräftar att parterna har en uppgörelse, men säger att frågor om finansiering, tillstånd och bygglov fortfarande återstår att lösa.

Utvecklingsgruppen har engagerat sig i frågan för att bensin- och dieselförsäljningen ska kunna leva vidare i Timmersdala.

– Tillgången till drivmedel är viktig för hela orten liksom en flytt. Det är trångt på nuvarande plats och det blir bättre för både trafiken och skolan. Med en flytt får också Björn möjlighet att utveckla sin verksamhet, säger Lundgren.

Försäljningen i nuvarande fastighet är hotad sedan Räddningstjänsten östra Skaraborg återkallat tillståndet på grund av att fönster i byggnaden saknades rätt till brandklassning. Tillståndsinnehavaren (Qstar Försäljning AB) har fått tillfälligt tillstånd fram till den 30 september. En tillfällig förlängning kan bli aktuell då en flytt kan dröja till nästa år. Vem som blir leverantör av drivmedel till en ny mack är inte klart.

Flyttade 2015

Böja-Bagarn är ett familjeföretag (familjen Hedman) som startade 1982. Det var i många år en av Timmersdalas största arbetsgivare. 2003 stängdes det traditionella bageriet ner och företaget gick över till att satsa på bake off-produkter. 2015 flyttades verksamheten till Mariestad och det som tidigare var Jede-fastigheten.