07 sep 2016 06:00

07 sep 2016 06:00

Miljardär köpte Skövdefastighet

NYHETER: Ingick i storaffär

Kände norske hotellägaren Petter Stordalen äger nu en fastighet i Skövde. Men inte ett hotell utan kontorsfastigheten Heimdal 17 vid Rådhusgatan.

Det är Fastighetsvärlden, fastighetsbranschens oberoende nyhetswebb, som nyligen publicerade uppgifterna om Stordalen och Skövdefastigheten.

Miljardären Petter Stordalen har tillsammans med Anders Buchardt, även han norsk och känd inom hotellbranschen, köpt tre svenska kontorshus av norska Otium. Enligt Fastighetsvärlden handlar det om fastigheter som ingick i den ”Nordeaportfölj” om elva fastigheter som Otium köpte 2008 för 900 miljoner.

”Nordeahuset” sålt

I affären ingår centrumfastigheten Heimdal 17 i Skövde, där Nordea är hyresgäster, en kontorsfastighet i Helsingborg och en mindre fastighet i Karlstad. Total uthyrningsbar yta ska enligt uppgift vara 13 000 kvadratmeter.

Den exakta köpeskillingen för de svenska fastigheterna är oklar, men Fastighetsvärlden gör bedömningen att det rör sig om 200 miljoner kronor.

Kan sälja

I affären ingår även en stor byggrätt för bostäder i Kristiansand, vilket lockade norrmännen till att genomföra affären.

”Det är ett bra kassaflöde, men knackar någon på dörren för att köpa kontorshusen i Sverige så är vi öppna för att sälja”, säger Anders Buchardt till Fastighetsvärlden.

Han ska också ha berättat att affären tog en tid.

”Vi har över en längre tid försökt komma fram till en affär med de tre kommersiella fastigheterna i Sverige och huvudbeståndet i Norge som innehåller projektmöjligheter för en större mängd bostäder.”

I och med köpet äger Petter Stordalen och Anders Buchardt för första gången kontorsfastigheter i Sverige.

Det är Fastighetsvärlden, fastighetsbranschens oberoende nyhetswebb, som nyligen publicerade uppgifterna om Stordalen och Skövdefastigheten.

Miljardären Petter Stordalen har tillsammans med Anders Buchardt, även han norsk och känd inom hotellbranschen, köpt tre svenska kontorshus av norska Otium. Enligt Fastighetsvärlden handlar det om fastigheter som ingick i den ”Nordeaportfölj” om elva fastigheter som Otium köpte 2008 för 900 miljoner.

”Nordeahuset” sålt

I affären ingår centrumfastigheten Heimdal 17 i Skövde, där Nordea är hyresgäster, en kontorsfastighet i Helsingborg och en mindre fastighet i Karlstad. Total uthyrningsbar yta ska enligt uppgift vara 13 000 kvadratmeter.

Den exakta köpeskillingen för de svenska fastigheterna är oklar, men Fastighetsvärlden gör bedömningen att det rör sig om 200 miljoner kronor.

Kan sälja

I affären ingår även en stor byggrätt för bostäder i Kristiansand, vilket lockade norrmännen till att genomföra affären.

”Det är ett bra kassaflöde, men knackar någon på dörren för att köpa kontorshusen i Sverige så är vi öppna för att sälja”, säger Anders Buchardt till Fastighetsvärlden.

Han ska också ha berättat att affären tog en tid.

”Vi har över en längre tid försökt komma fram till en affär med de tre kommersiella fastigheterna i Sverige och huvudbeståndet i Norge som innehåller projektmöjligheter för en större mängd bostäder.”

I och med köpet äger Petter Stordalen och Anders Buchardt för första gången kontorsfastigheter i Sverige.