07 sep 2016 16:11

07 sep 2016 16:11

Skog avverkas på Billingen

SKÖVDE

Delar av Billingen sjuder av verksamhet när kommunen avverkar skog i anslutning till flera motionsspår.
– Vi försöker vara försiktiga och inte skapa för stora hyggen, säger Anders Carlsson, verksamhetsledare för fritidsområdet.

Avverkningen startade redan i augusti och pågår fram till november på totalt åtta olika platser uppe på berget. Just nu är det stor verksamhet med skördemaskiner, lastare och lastbilar runt de gröna och lila milspåren öster om Hållsdammen på fritidsområdet.

Ljusinsläpp

Motionärer kommer inte att ha några problem med att ta sig fram men får vara beredda på att det rör sig stora och tunga maskiner i området. På kommunens hemsida finns en karta som visar vilka områden som berörs av trafiken med arbetsmaskiner under skogsavverkningen.

– Vi har även satt upp skyltar inom fritidsområdet för att informera vad som händer, säger Anders Carlsson.

Vana motionärer på Billingens fritidsområde kommer att upptäcka ett större ljusinsläpp från vissa skogspartier.

– Men det kommer inte att bli några stora kalhyggen utan vi går försiktigt fram för att bevara miljö så mycket som möjligt, säger Carlsson.

Senare i höst kommer avverkningen flyttas mer norrut, mot Blängs mosse.

– Det finns ett årligt avkastningskrav på kommunens skog och i de här områdena är det mogen granskog som vi tar ner innan den blir för gammal. Vi bevarar tall- och lövskog för att det inte ska blir för mycket öppna ytor, säger Gunnar Björkenor, skogsmästare vid Skövde kommun.

Lövgallring

För avverkningen på Billingen har kommunen tagit in Sydved på entreprenad. Samtidigt pågår lövgallring i närheten av motionsspåret i Stöpen, i området mellan Björkebacken och Rödegårdsvägen mot 26:an.

– Där är det Vadsbo skog som hjälper oss med avverkningen, säger Gunnar Björkenor.

Avverkningen startade redan i augusti och pågår fram till november på totalt åtta olika platser uppe på berget. Just nu är det stor verksamhet med skördemaskiner, lastare och lastbilar runt de gröna och lila milspåren öster om Hållsdammen på fritidsområdet.

Ljusinsläpp

Motionärer kommer inte att ha några problem med att ta sig fram men får vara beredda på att det rör sig stora och tunga maskiner i området. På kommunens hemsida finns en karta som visar vilka områden som berörs av trafiken med arbetsmaskiner under skogsavverkningen.

– Vi har även satt upp skyltar inom fritidsområdet för att informera vad som händer, säger Anders Carlsson.

Vana motionärer på Billingens fritidsområde kommer att upptäcka ett större ljusinsläpp från vissa skogspartier.

– Men det kommer inte att bli några stora kalhyggen utan vi går försiktigt fram för att bevara miljö så mycket som möjligt, säger Carlsson.

Senare i höst kommer avverkningen flyttas mer norrut, mot Blängs mosse.

– Det finns ett årligt avkastningskrav på kommunens skog och i de här områdena är det mogen granskog som vi tar ner innan den blir för gammal. Vi bevarar tall- och lövskog för att det inte ska blir för mycket öppna ytor, säger Gunnar Björkenor, skogsmästare vid Skövde kommun.

Lövgallring

För avverkningen på Billingen har kommunen tagit in Sydved på entreprenad. Samtidigt pågår lövgallring i närheten av motionsspåret i Stöpen, i området mellan Björkebacken och Rödegårdsvägen mot 26:an.

– Där är det Vadsbo skog som hjälper oss med avverkningen, säger Gunnar Björkenor.