07 sep 2016 13:15

07 sep 2016 13:15

Traktorligan överklagar fängelsedom

SKÖVDE: Vill att åtalet ogillas

Fyra av de fem män som dömdes till fängelse i den uppmärksammade traktorligan har nu överklagat sina domar till hovrätten. Männen vill att åtalet ogillas i sin helhet.

Fem litauiska män åtalades misstänkta för stölder av traktorer, andra maskiner och verktyg för sammanlagt nästan 12 miljoner kronor. Stölderna skedde vid sex olika tillfällen förra året och på olika platser i Sverige. En av stölderna skedde på en gård utanför Skövde och den blev också startskottet på en omfattande utredning.

Fängelse för ligan

Vid rättegången i Skaraborgs tingsrätt i Skövde yrkade vice chefsåklagaren Marianne Aldén på huvudmännen i ligan, en 41-årig och en 22-årig man, skulle dömas till minst tre års fängelse, vilket också var påföljden som tingsrätten kom fram till i sin dom i mitten av augusti. 41-åringen i fem fall av grov stöld och ett fall av stöld av normalgraden och 22-åringen i fyra fall av grov stöld och ett fall av stöld.

En 37-åring dömdes till fängelse i ett år och sex månader för medhjälp till grov stöld i fem fall och ett fall av medhjälp till stöld, en 40-åring dömdes till ett års fängelse för två fall av medhjälp till grov stöld och ett fall av medhjälp till stöld och en 46-åring dömdes till ett års fängelse för medhjälp till grov stöld i fem fall och ett fall av medhjälp till stöld.

Fyra överklagar

41-åringen erkände under rättegången gärningarna – och hans dom har nu vunnit laga kraft. Men övriga fyra inblandade har överklagat sina domar till hovrätten.

Det gemensamma för de fyra är att de alla vill att åtalet ogillas i sin helhet.

22-åringen framför via sin advokat i överklagandet att tingsrätten dragit för långtgående slutsatser av uppgifter som lämnats om honom av en medåtalad under rättegången. 37-åringens advokat hävdar att åklagaren inte har någon bevisning mot hans klient, ”allra minst en robust sådan” står i överklagandet. Och när det gäller 46-åringen har advokaten inte kunnat utveckla grunderna för överklagandet och begär om anstånd för detta. Advokaten har inte lyckats få kontakt med sin klient som efter frigivningen från häktet befinner sig i Litauen. ”Tyvärr finns inget känt telefonnummer”, säger advokaten i överklagandet.

Det är ännu inte klart när hovrätten håller rättegång i ärendet.

Fem litauiska män åtalades misstänkta för stölder av traktorer, andra maskiner och verktyg för sammanlagt nästan 12 miljoner kronor. Stölderna skedde vid sex olika tillfällen förra året och på olika platser i Sverige. En av stölderna skedde på en gård utanför Skövde och den blev också startskottet på en omfattande utredning.

Fängelse för ligan

Vid rättegången i Skaraborgs tingsrätt i Skövde yrkade vice chefsåklagaren Marianne Aldén på huvudmännen i ligan, en 41-årig och en 22-årig man, skulle dömas till minst tre års fängelse, vilket också var påföljden som tingsrätten kom fram till i sin dom i mitten av augusti. 41-åringen i fem fall av grov stöld och ett fall av stöld av normalgraden och 22-åringen i fyra fall av grov stöld och ett fall av stöld.

En 37-åring dömdes till fängelse i ett år och sex månader för medhjälp till grov stöld i fem fall och ett fall av medhjälp till stöld, en 40-åring dömdes till ett års fängelse för två fall av medhjälp till grov stöld och ett fall av medhjälp till stöld och en 46-åring dömdes till ett års fängelse för medhjälp till grov stöld i fem fall och ett fall av medhjälp till stöld.

Fyra överklagar

41-åringen erkände under rättegången gärningarna – och hans dom har nu vunnit laga kraft. Men övriga fyra inblandade har överklagat sina domar till hovrätten.

Det gemensamma för de fyra är att de alla vill att åtalet ogillas i sin helhet.

22-åringen framför via sin advokat i överklagandet att tingsrätten dragit för långtgående slutsatser av uppgifter som lämnats om honom av en medåtalad under rättegången. 37-åringens advokat hävdar att åklagaren inte har någon bevisning mot hans klient, ”allra minst en robust sådan” står i överklagandet. Och när det gäller 46-åringen har advokaten inte kunnat utveckla grunderna för överklagandet och begär om anstånd för detta. Advokaten har inte lyckats få kontakt med sin klient som efter frigivningen från häktet befinner sig i Litauen. ”Tyvärr finns inget känt telefonnummer”, säger advokaten i överklagandet.

Det är ännu inte klart när hovrätten håller rättegång i ärendet.