08 sep 2016 06:00

08 sep 2016 06:00

"Ett svårlöst problem"

LASTBILSPARKERINGAR: Många klagomål till kommunen om lastbilsparkeringar

Skövde kommun kan komma att agera i frågan om utländska lastbilar som nu ”vildparkerar” på olika ställen med klagomål som följd.

– Det finns flera delar i problemet och många av dem landar på kommunens bord, säger gatuchefen Anna Möller.

Att utländska lastbilschaufförer kommer till Skövde med sina transporter är ingen nyhet. Men i kommunen finns ingen naturlig plats för dem att parkera på under natten, i Skövde finns nämligen inte truck-stop likt Rattugglan utanför Mariestad. Det leder till att chaufförerna stannar på olika platser som inte är avsedda för parkering. Bland annat har grusparkeringen vid Kavelbrohallen använts flitigt.

Många klagar

– Men vi fick in klagomål från grannarna, eftersom det saknas toaletter och sophantering blev platsen snabbt en ”sanitär olägenhet” och kommunen sattes upp stora stenar och skyltar om att parkering var förbjuden där, säger Anna Möller, Skövde kommun.

Även på Diabasvägen och på flera andra platser har det blivit lastbilsparkering och kommunen har också sedan tidigare placerat ut stenar för att förhindra liknande parkering. Och klagomålen fortsätter att komma.

– Det är klart att de boende i närheten tycker att det är jobbigt. Eftersom det inte finns några toaletter eller soptunnor blir det problem med föroreningar.

Kommunen agerar?

Men ett förbud stoppar inte chaufförerna från att komma till Skövde, de är här på jobb och måste givetvis parkera någonstans.

– Det är ett svårlöst problem, och självklart är det inte lätt för chaufförerna att inte ha någonstans att ta vägen. Men frågan är hur det ska lösas. Det finns många delar i problemet och många av dem landar på kommunens bord.

Traditionellt sett är den här typen av anläggningar något som sköts och drivs privata aktörer, inte kommuner.

– Men vi inser ju samtidigt att för att folk inte ska bli störda och för att chaufförerna ska kunna få den servicen så kanske vi måste agera.

Anna Möller har inte direkt fått ett uppdrag att utreda frågan, men säger att hon ser över ärendet.

”Måste lösas”

– Det är helt enkelt ett problem som måste lösas. Om ingen privat aktör vill driva ett truck-stop kanske vi måste göra något. Det gäller att hitta en bra plats, sedan kan det innebära en investering och det är ingenting som finns i budgeten just nu. Dessutom måste vi undersöka om det i så fall blir tal om en icke korrekt konkurrens.

Att utländska lastbilschaufförer kommer till Skövde med sina transporter är ingen nyhet. Men i kommunen finns ingen naturlig plats för dem att parkera på under natten, i Skövde finns nämligen inte truck-stop likt Rattugglan utanför Mariestad. Det leder till att chaufförerna stannar på olika platser som inte är avsedda för parkering. Bland annat har grusparkeringen vid Kavelbrohallen använts flitigt.

Många klagar

– Men vi fick in klagomål från grannarna, eftersom det saknas toaletter och sophantering blev platsen snabbt en ”sanitär olägenhet” och kommunen sattes upp stora stenar och skyltar om att parkering var förbjuden där, säger Anna Möller, Skövde kommun.

Även på Diabasvägen och på flera andra platser har det blivit lastbilsparkering och kommunen har också sedan tidigare placerat ut stenar för att förhindra liknande parkering. Och klagomålen fortsätter att komma.

– Det är klart att de boende i närheten tycker att det är jobbigt. Eftersom det inte finns några toaletter eller soptunnor blir det problem med föroreningar.

Kommunen agerar?

Men ett förbud stoppar inte chaufförerna från att komma till Skövde, de är här på jobb och måste givetvis parkera någonstans.

– Det är ett svårlöst problem, och självklart är det inte lätt för chaufförerna att inte ha någonstans att ta vägen. Men frågan är hur det ska lösas. Det finns många delar i problemet och många av dem landar på kommunens bord.

Traditionellt sett är den här typen av anläggningar något som sköts och drivs privata aktörer, inte kommuner.

– Men vi inser ju samtidigt att för att folk inte ska bli störda och för att chaufförerna ska kunna få den servicen så kanske vi måste agera.

Anna Möller har inte direkt fått ett uppdrag att utreda frågan, men säger att hon ser över ärendet.

”Måste lösas”

– Det är helt enkelt ett problem som måste lösas. Om ingen privat aktör vill driva ett truck-stop kanske vi måste göra något. Det gäller att hitta en bra plats, sedan kan det innebära en investering och det är ingenting som finns i budgeten just nu. Dessutom måste vi undersöka om det i så fall blir tal om en icke korrekt konkurrens.