08 sep 2016 15:25

08 sep 2016 15:25

Här är parkering under tak på modet

SKÖVDE

Kvarteret Modes nya parkeringsdäck för bilar och bussar är klart.
– Det är samma taxa som tidigare, säger Per-Ove Andersson, projekt-ledare på sektor samhällsbyggnad.

Parkeringsdäcket med plats för 80 personbilar under tak och åtta bussar ovanpå stod färdigt i förra veckan. Förra fredagen, efter slutbesiktningen, släpptes biltrafiken in och i måndags kunde även de första bussarna ta det nya p-däcket i bruk.

– Bilisterna börjar hitta hit men det är fortfarande många lediga platser kvar, konstaterar Anders Johansson, platschef på NCC som byggt bil- och bussdäcket.

Hissar

Med de nya platserna under tak har kvarteret Mode åter 220 parkeringsplatser för personbilar. För de som hittar en ledig plats under tak, med närvarostyrd belysning dygnet runt, gäller samma taxa som utanför.

I det sydvästra hörnet finns parkeringsautomat och trappuppgång till markplan, där det även förberetts för två hisschakt.

– Det kom till efterhand när planerna på en utbyggnad blev klara, säger Per-Ove Andersson, projektledare sektor samhällsbyggnad vid Skövde kommun.

I samband med uppförandet av Regionens hus planeras ett nytt parkeringshus i sju våningar med 450 platser på Mode, samt en påbyggnad med ytterligare två plan på det nuvarande p-däcket med plats för ytterligare 150 bilar.

Anbud

En satsning för närmare 180 miljoner kronor där detaljplanen för områdets förändring just nu är ute för granskning.

– Målsättningen är att gå ut med anbudsansökningar nu i höst, säger Karl Alexandersson, tf chef för sektor samhällsbyggnad.

Under tiden kommer kvarteret Soldaten iordningsställas med 100 parkeringsplatser när det nuvarande fjärrvärmearbetet kring Mörkekorset är avslutat.

Parkeringsdäcket med plats för 80 personbilar under tak och åtta bussar ovanpå stod färdigt i förra veckan. Förra fredagen, efter slutbesiktningen, släpptes biltrafiken in och i måndags kunde även de första bussarna ta det nya p-däcket i bruk.

– Bilisterna börjar hitta hit men det är fortfarande många lediga platser kvar, konstaterar Anders Johansson, platschef på NCC som byggt bil- och bussdäcket.

Hissar

Med de nya platserna under tak har kvarteret Mode åter 220 parkeringsplatser för personbilar. För de som hittar en ledig plats under tak, med närvarostyrd belysning dygnet runt, gäller samma taxa som utanför.

I det sydvästra hörnet finns parkeringsautomat och trappuppgång till markplan, där det även förberetts för två hisschakt.

– Det kom till efterhand när planerna på en utbyggnad blev klara, säger Per-Ove Andersson, projektledare sektor samhällsbyggnad vid Skövde kommun.

I samband med uppförandet av Regionens hus planeras ett nytt parkeringshus i sju våningar med 450 platser på Mode, samt en påbyggnad med ytterligare två plan på det nuvarande p-däcket med plats för ytterligare 150 bilar.

Anbud

En satsning för närmare 180 miljoner kronor där detaljplanen för områdets förändring just nu är ute för granskning.

– Målsättningen är att gå ut med anbudsansökningar nu i höst, säger Karl Alexandersson, tf chef för sektor samhällsbyggnad.

Under tiden kommer kvarteret Soldaten iordningsställas med 100 parkeringsplatser när det nuvarande fjärrvärmearbetet kring Mörkekorset är avslutat.