08 sep 2016 11:26

08 sep 2016 11:38

Sanerar tungmetaller med bakterier

HÖGSKOLAN: Avhandling om miljösanering

Aminur Rahman har forskat i hur man kan sanera giftiga tungmetaller från jord, vatten och övrig miljö med hjälp av bakterier.

Avfall av tungmetaller som släpps ut i ekosystemet förorenar dricksvatten för miljontals människor och djur i många regioner i världen.

Långvarig exponering för dessa metaller leder till flera dödliga sjukdomar så som cancer, kallbrand, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

Aminur Rahmans doktorsavhandling handlar om hur man kan sanera dessa giftiga tungmetaller från jord, vatten och övrig miljö med hjälp av naturligt förekommande jordbakterier och på så sätt skydda människors hälsa och miljön.

Aminur är från Bangladesh, har en examen i biokemi och molekylärbiologi från Universitetet i Rajshahi, Bangladesh, och magisterexamen i både molekylärbiologi och biomedicin från Högskolan i Skövde.

I forskningen som ligger till grund för avhandlingen har han studerat tre olika bakteriestammar, en är resistent mot arsenik, den andra mot krom och den tredje är resistent mot nickel.

Med hjälp av dessa bakterier har Aminur kunnat bevisa att halten av arsenik, krom och nickel i förorenat vatten kraftigt minskat till en säker nivå.

– Det långsiktiga målet med min forskning är därför att skydda miljontals människor och deras miljö från dödligt avfall som i många fall släpps ut i naturen från exempelvis industrier, gruvor, lant- och skogsbruk.

– Resultatet av min forskning kommer förhoppningsvis bli mycket betydelsefullt för utvecklingsländerna.

Avfall av tungmetaller som släpps ut i ekosystemet förorenar dricksvatten för miljontals människor och djur i många regioner i världen.

Långvarig exponering för dessa metaller leder till flera dödliga sjukdomar så som cancer, kallbrand, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

Aminur Rahmans doktorsavhandling handlar om hur man kan sanera dessa giftiga tungmetaller från jord, vatten och övrig miljö med hjälp av naturligt förekommande jordbakterier och på så sätt skydda människors hälsa och miljön.

Aminur är från Bangladesh, har en examen i biokemi och molekylärbiologi från Universitetet i Rajshahi, Bangladesh, och magisterexamen i både molekylärbiologi och biomedicin från Högskolan i Skövde.

I forskningen som ligger till grund för avhandlingen har han studerat tre olika bakteriestammar, en är resistent mot arsenik, den andra mot krom och den tredje är resistent mot nickel.

Med hjälp av dessa bakterier har Aminur kunnat bevisa att halten av arsenik, krom och nickel i förorenat vatten kraftigt minskat till en säker nivå.

– Det långsiktiga målet med min forskning är därför att skydda miljontals människor och deras miljö från dödligt avfall som i många fall släpps ut i naturen från exempelvis industrier, gruvor, lant- och skogsbruk.

– Resultatet av min forskning kommer förhoppningsvis bli mycket betydelsefullt för utvecklingsländerna.