09 sep 2016 06:00

09 sep 2016 06:00

Lösning för utländska lastbilschaufförer?

SKÖVDE

Företagaren Hans Leuchovius har länge haft planer på ett truckstop vid Skultorp – och nu är det klart att det blir byggstart under 2017.
– Men det löser ju inte problemen med de utländska chaufförerna och avsaknaden av uppställningsplatser för dem, säger han till SLA.

Skövde kommun får ett stort antal klagomål gällande de ”vildparkeringar” som de utländska chaufförerna gör med sina lastbilar – nattetid eller över helgen – bland annat på olika platser och gator inne i Skövde. Eftersom det saknas toaletter och sophantering på dessa ställen blir det snabbt en sanitär olägenhet. Skövde kommuns gatuchef Anna Möller sade i SLA på torsdagen att kommunen kan komma att agera i frågan, men i så fall hur är oklart i dagsläget. Den här typen av anläggningar drivs oftast av privata aktörer.

Snart byggstart

Skövdeföretagaren Hans Leuchovius som äger området Margrelund vid riksväg 26 utanför Skultorp där det redan har byggts och ska byggas fler industrihallar aviserade för flera år sedan att han ska bygga ett lastbilscenter där.

– Det är på gång, jag räknar med byggstart nästa år.

Men han tror inte att ett lastbilscenter, eller truckstop, med restaurang och tankmöjligheter, är lösningen på det bekymmer som blivit med de utländska lastbilschaufförerna.

– Detta är ett problem som man inte löser över en natt. Det är enligt min uppfattning många som måste ta ansvar i frågan. Det har blivit ett samhällsproblem.

– Tyvärr lever de utländska chaufförerna under svåra förhållanden och äter nog mest konserver, bränsle har de ofta med sig i 1500-literstankar för att slippa tanka. När jag bygger ett truckstop måste jag ju få inkomster för att det ska gå runt.

Han skulle kunna tänka sig att kombinera ett truckstop med en inhägnad parkeringsplats där han tar ut en avgift för lastbilarna.

– Men som sagt, de utländska chaufförerna har inte den ekonomiska möjligheten. Det leder också tyvärr till stölder och liknande.

Leuchovius tycker att kommunen visserligen har någon form av skyldighet i frågan, men anser att det också finns andra som måste ta ansvar.

Beställda transporter

– Något företag har ju beställt transporterna och även om de har beställt dem hos ett svenskt företag och det sedan har lejts bort två, tre gånger måste de ju ändå se resultatet.

Leuchovius har under 20 år själv varit i transportbranschen men sålde sina fjärrbilar i våras eftersom det är omöjligt att konkurrera med de utländska transportfirmorna.

Skövde kommun får ett stort antal klagomål gällande de ”vildparkeringar” som de utländska chaufförerna gör med sina lastbilar – nattetid eller över helgen – bland annat på olika platser och gator inne i Skövde. Eftersom det saknas toaletter och sophantering på dessa ställen blir det snabbt en sanitär olägenhet. Skövde kommuns gatuchef Anna Möller sade i SLA på torsdagen att kommunen kan komma att agera i frågan, men i så fall hur är oklart i dagsläget. Den här typen av anläggningar drivs oftast av privata aktörer.

Snart byggstart

Skövdeföretagaren Hans Leuchovius som äger området Margrelund vid riksväg 26 utanför Skultorp där det redan har byggts och ska byggas fler industrihallar aviserade för flera år sedan att han ska bygga ett lastbilscenter där.

– Det är på gång, jag räknar med byggstart nästa år.

Men han tror inte att ett lastbilscenter, eller truckstop, med restaurang och tankmöjligheter, är lösningen på det bekymmer som blivit med de utländska lastbilschaufförerna.

– Detta är ett problem som man inte löser över en natt. Det är enligt min uppfattning många som måste ta ansvar i frågan. Det har blivit ett samhällsproblem.

– Tyvärr lever de utländska chaufförerna under svåra förhållanden och äter nog mest konserver, bränsle har de ofta med sig i 1500-literstankar för att slippa tanka. När jag bygger ett truckstop måste jag ju få inkomster för att det ska gå runt.

Han skulle kunna tänka sig att kombinera ett truckstop med en inhägnad parkeringsplats där han tar ut en avgift för lastbilarna.

– Men som sagt, de utländska chaufförerna har inte den ekonomiska möjligheten. Det leder också tyvärr till stölder och liknande.

Leuchovius tycker att kommunen visserligen har någon form av skyldighet i frågan, men anser att det också finns andra som måste ta ansvar.

Beställda transporter

– Något företag har ju beställt transporterna och även om de har beställt dem hos ett svenskt företag och det sedan har lejts bort två, tre gånger måste de ju ändå se resultatet.

Leuchovius har under 20 år själv varit i transportbranschen men sålde sina fjärrbilar i våras eftersom det är omöjligt att konkurrera med de utländska transportfirmorna.