09 sep 2016 15:00

09 sep 2016 15:00

Övergödningen utreds

TIMMERSDALA: Tar fram förslag på åtgärder

Sjön Lången är övergödd och en utredning pågår för hur man ska komma tillrätta med problemet.
– Jag kommer att föreslå att de fysiska åtgärderna koncentreras kring sjön, man ser att det är vattendragen där som är påverkade, säger naturvårdskonsulten Morgan Johansson.

Det har kommit för mycket näringsämnen (fosfor och kväve) i sjön Lången. Det har resulterat i att sjön är övergödd. Konsulten Morgan Johansson från Naturvårdsgruppen håller i en studie på att ta fram ett underlag med förslag på åtgärder. För att få reda på varför sjön är övergödd har han tittat på hela området, nästan 70 kvadratkilometer stort, för att se var vattnet kommer från som rinner ner till Lången. Han har tittat på jordartskartor för att se vad man gör i området.

– Man vet till exempel att åkermark läcker mer än skogsmark.

Men det finns också en misstanke om att sjön kan ha hamnat i obalans och fått ett internläckage.

– Det kan bero på en del olika saker, just grunda slättsjöar som den här har ett näringsrikt sedimentlager. Ligger det still är det ingen fara, nu misstänker vi att det är mycket karpfisk som rör upp botten och då kommer det loss mer näring.

Det i sin tur ger näring åt växtplankton som blir fler, då blir det sämre sikt, då har rovfisken svårare att ta karpfiskarna som blir fler och då föder cirkeln sig själv.

– På grund av den här misstanken gör vi också provfiske i sjön, vi har lagt ut nät för att ta reda på åldersfördelning och artfördelning.

Flera fältstudier

Morgan Johansson har också gjort flera fältstudier för att se hur kartanalyserna vid skrivbordet stämmer överens med verkligheten.

– Analysen var både rätt och fel. Det innebär att en del av områdena jag tittat på har lämnats helt utanför åtgärdsfasen. Det handlar om att hitta ställen där åtgärderna gör störst nytta och är mest kostnadseffektiva. Jag kommer att koncentrera de fysiska åtgärderna kring sjön, man ser att det är vattendragen där som är påverkade. Ett förslag är en stor våtmark som tar hand om allt dräneringsvatten och man skulle kunna ta hand om dagvattnet i en sådan också.

Han tittar även på diken för att se hur man kan göra så att vattnet inte rinner så snabbt.

– Det är grundläggande för hela övergödningsproblematiken. Man har dikat ur sjöar, rätat och kulverterat vattendrag. Det gör att landskapet har sämre vattenhållande och vattenrenande förmåga. Det leder till att mer näringsämnen går rakt ut i sjön.

Klart i år

Förutom övergödning finns en annan viktig avvägning i området.

– Runt Lången och Timmersdala så finns det väldigt höga naturvärden. De är kopplade både till betesmarker, skog och vattendrag. Man måste kunna göra de här åtgärderna utan att man förstör mer än man hjälper.

Utredningen ska vara klar i år och är en första översiktig studie, i nästa steg involveras markägarna.

– Det handlar inte bara om förslag på fysiska åtgärder, utan även kunskapshöjande. Det finns stöd för åtgärder inom landsbygdsprogrammet och jag försöker föreslå dem där man kan få stöd, säger Morgan Johansson.

Utredningen görs på uppdrag av Skövde kommun.

Det har kommit för mycket näringsämnen (fosfor och kväve) i sjön Lången. Det har resulterat i att sjön är övergödd. Konsulten Morgan Johansson från Naturvårdsgruppen håller i en studie på att ta fram ett underlag med förslag på åtgärder. För att få reda på varför sjön är övergödd har han tittat på hela området, nästan 70 kvadratkilometer stort, för att se var vattnet kommer från som rinner ner till Lången. Han har tittat på jordartskartor för att se vad man gör i området.

– Man vet till exempel att åkermark läcker mer än skogsmark.

Men det finns också en misstanke om att sjön kan ha hamnat i obalans och fått ett internläckage.

– Det kan bero på en del olika saker, just grunda slättsjöar som den här har ett näringsrikt sedimentlager. Ligger det still är det ingen fara, nu misstänker vi att det är mycket karpfisk som rör upp botten och då kommer det loss mer näring.

Det i sin tur ger näring åt växtplankton som blir fler, då blir det sämre sikt, då har rovfisken svårare att ta karpfiskarna som blir fler och då föder cirkeln sig själv.

– På grund av den här misstanken gör vi också provfiske i sjön, vi har lagt ut nät för att ta reda på åldersfördelning och artfördelning.

Flera fältstudier

Morgan Johansson har också gjort flera fältstudier för att se hur kartanalyserna vid skrivbordet stämmer överens med verkligheten.

– Analysen var både rätt och fel. Det innebär att en del av områdena jag tittat på har lämnats helt utanför åtgärdsfasen. Det handlar om att hitta ställen där åtgärderna gör störst nytta och är mest kostnadseffektiva. Jag kommer att koncentrera de fysiska åtgärderna kring sjön, man ser att det är vattendragen där som är påverkade. Ett förslag är en stor våtmark som tar hand om allt dräneringsvatten och man skulle kunna ta hand om dagvattnet i en sådan också.

Han tittar även på diken för att se hur man kan göra så att vattnet inte rinner så snabbt.

– Det är grundläggande för hela övergödningsproblematiken. Man har dikat ur sjöar, rätat och kulverterat vattendrag. Det gör att landskapet har sämre vattenhållande och vattenrenande förmåga. Det leder till att mer näringsämnen går rakt ut i sjön.

Klart i år

Förutom övergödning finns en annan viktig avvägning i området.

– Runt Lången och Timmersdala så finns det väldigt höga naturvärden. De är kopplade både till betesmarker, skog och vattendrag. Man måste kunna göra de här åtgärderna utan att man förstör mer än man hjälper.

Utredningen ska vara klar i år och är en första översiktig studie, i nästa steg involveras markägarna.

– Det handlar inte bara om förslag på fysiska åtgärder, utan även kunskapshöjande. Det finns stöd för åtgärder inom landsbygdsprogrammet och jag försöker föreslå dem där man kan få stöd, säger Morgan Johansson.

Utredningen görs på uppdrag av Skövde kommun.