09 sep 2016 11:39

09 sep 2016 11:39

Politiker föreslår utomhusbio i Södra brottet

SKÖVDE

Fullmäktigeledamoten Douglas Hjalmarsson (L) har lagt en motion om att Södra brottet och Våmbs ängar ska göras till ett attraktivt besöksmål.

Kommunen äger brottet, men mycket har förfallit under senaste åren skriver Hjalmarsson. Skötseln är eftersatt, området skräpigt och allt mer igenväxt.

Hjalmarsson pekar på att den nya cykelvägen gjort området lättare och föreslår att brottet kan användas till konstutställningar, utomhusbio och musik om det snyggas till.

Kommunen äger brottet, men mycket har förfallit under senaste åren skriver Hjalmarsson. Skötseln är eftersatt, området skräpigt och allt mer igenväxt.

Hjalmarsson pekar på att den nya cykelvägen gjort området lättare och föreslår att brottet kan användas till konstutställningar, utomhusbio och musik om det snyggas till.