10 sep 2016 06:00

10 sep 2016 06:00

Knistads advokat: Fastigheten går att värdera

BILLINGEN: Flera argumenterar mot kommunens yttrande

Den advokat som företräder Knistad AB i överklagandet av Billingenbeslutet argumenterar för att kommunen betalar ett överpris för Blå Hallen och Billingenbadet om affären blir av.

Det framgår av dennes skrivelse till Förvaltningsrätten i Jönköping där han bemöter Skövde kommuns yttrande. Advokaten menar att det går att sätta ett marknadspris på fastigheten vilket kommunen menat inte är möjligt.

– Föreligger inga särskilda svårigheter att genomföra en värdering av denna enligt vedertagna principer för fastighetsvärdering, skriver advokaten.

Även kommunens övriga argument tillbakavisas av advokaten som menar att köpet kan handla om otillåtet stöd som snedvrider konkurrensen i förhållande till andra hotell- och konferensbolag.

Beslutet från kommunfullmäktige har även överklagat av en privatperson i Skövde och av representanter för Vänsterpartiet i Skövde. Även de bemöter kommunens yttrande.

Överskred

Privatpersonen ifrågasätter om inte kommunstyrelsens ordförande (Katarina Jonsson) gick över sina befogenheter när ”dealen” med hotellägarna om 45-miljonersköpet av Blå hallen och badet gjordes. Han antyder även att rapporten om positiva lokal- och regionalekonomiska effekter togs fram i efterhand för att legitimera något förhastat.

Även Vänsterpartiets representanteter ifrågasätter bristen på värdering av köpet i sitt yttrande.

Skövde kommun har tid tills den 3 oktober på sig att bemöta yttrandena. Målet kan därefter komma att sättas ut för avgörande.

Det framgår av dennes skrivelse till Förvaltningsrätten i Jönköping där han bemöter Skövde kommuns yttrande. Advokaten menar att det går att sätta ett marknadspris på fastigheten vilket kommunen menat inte är möjligt.

– Föreligger inga särskilda svårigheter att genomföra en värdering av denna enligt vedertagna principer för fastighetsvärdering, skriver advokaten.

Även kommunens övriga argument tillbakavisas av advokaten som menar att köpet kan handla om otillåtet stöd som snedvrider konkurrensen i förhållande till andra hotell- och konferensbolag.

Beslutet från kommunfullmäktige har även överklagat av en privatperson i Skövde och av representanter för Vänsterpartiet i Skövde. Även de bemöter kommunens yttrande.

Överskred

Privatpersonen ifrågasätter om inte kommunstyrelsens ordförande (Katarina Jonsson) gick över sina befogenheter när ”dealen” med hotellägarna om 45-miljonersköpet av Blå hallen och badet gjordes. Han antyder även att rapporten om positiva lokal- och regionalekonomiska effekter togs fram i efterhand för att legitimera något förhastat.

Även Vänsterpartiets representanteter ifrågasätter bristen på värdering av köpet i sitt yttrande.

Skövde kommun har tid tills den 3 oktober på sig att bemöta yttrandena. Målet kan därefter komma att sättas ut för avgörande.