10 sep 2016 06:00

10 sep 2016 12:27

Sju miljoner i förlust för Billingehus

SKÖVDE: Norska ägarna täckte underskottet

Hotell Billinghus gick back med sju miljoner kronor enligt bolagets senaste årsredovisning.
Norska ägarna täckte förlusten med ett villkorat aktieägartillskott.

Det är första gången på många år som verksamheten i hotellrörelsen redovisas i ett separat bolag. Under en längre period har First Hotel-kedjans hotell i Sverige samlats i ett bolag där det inte varit möjligt att utläsa resultatet för respektive enhet.

Tog över

Tribe Hotell Billinghus AB övertog verksamheten på Billingehus den 1 mars 2015 och årsredovisningen som skickades in till Bolagsverket i juli omfattar 15 månader (oktober 2014 – december 2015).

Bolaget hade en nettoomsättning på 41 miljoner kronor och resultatet blev 7,3 miljoner kronor i förlust.

Bolagets revisorer pekar i sin berättelse särskilt på att bolaget fått ett aktieägartillskott för att täcka förlusten och att man även för 2016 fått en kapitaltäckningsgaranti från sitt svenska moderbolag, Hotell Management Sverige AB.

”Detta förhållande kan tyda på att det kan finnas osäkerhet kring bolagets fortsatta drift”, skriver den auktoriserade revisorn under rubriken upplysningar av särskild betydelse.

First Hotel-kedjan i Sverige visade i moderbolaget en förlust på 25,3 miljoner kronor, men det täcks i sin tur av ett aktieägartillskott från sitt norska moderbolag.

I toppen av koncernen finns familjen Haares norska bolag Flying Elephant AS. Enligt det norska bolagets koncernredovisning har förändringarna i hotellrörelsen haft positiva effekter. Koncernen omsätter 938 miljoner nkr och driften visade ett överskott på 18 miljoner kronor.

I koncernredovisningen nämns inte planerna för Billinghus i Skövde alls, men man skriver att koncernen sänkt sina lånekostnader och att det finns utrymme för investeringar. Man ser optimistiskt på framtiden.

Förhandlingar pågår

Det är just Tribe Hotell Billingehus samt fastighetsbolaget Host Billingehus i Skövde AB som Skövde kommun tecknat sin avsiktsförklaring med.

Förhandlingarna om drift- överlåtelse- och samarbetsavtal pågår och kommunalrådet Katarina Jonsson har tidigare uppgett att ska bli klara senare i höst.

Det är första gången på många år som verksamheten i hotellrörelsen redovisas i ett separat bolag. Under en längre period har First Hotel-kedjans hotell i Sverige samlats i ett bolag där det inte varit möjligt att utläsa resultatet för respektive enhet.

Tog över

Tribe Hotell Billinghus AB övertog verksamheten på Billingehus den 1 mars 2015 och årsredovisningen som skickades in till Bolagsverket i juli omfattar 15 månader (oktober 2014 – december 2015).

Bolaget hade en nettoomsättning på 41 miljoner kronor och resultatet blev 7,3 miljoner kronor i förlust.

Bolagets revisorer pekar i sin berättelse särskilt på att bolaget fått ett aktieägartillskott för att täcka förlusten och att man även för 2016 fått en kapitaltäckningsgaranti från sitt svenska moderbolag, Hotell Management Sverige AB.

”Detta förhållande kan tyda på att det kan finnas osäkerhet kring bolagets fortsatta drift”, skriver den auktoriserade revisorn under rubriken upplysningar av särskild betydelse.

First Hotel-kedjan i Sverige visade i moderbolaget en förlust på 25,3 miljoner kronor, men det täcks i sin tur av ett aktieägartillskott från sitt norska moderbolag.

I toppen av koncernen finns familjen Haares norska bolag Flying Elephant AS. Enligt det norska bolagets koncernredovisning har förändringarna i hotellrörelsen haft positiva effekter. Koncernen omsätter 938 miljoner nkr och driften visade ett överskott på 18 miljoner kronor.

I koncernredovisningen nämns inte planerna för Billinghus i Skövde alls, men man skriver att koncernen sänkt sina lånekostnader och att det finns utrymme för investeringar. Man ser optimistiskt på framtiden.

Förhandlingar pågår

Det är just Tribe Hotell Billingehus samt fastighetsbolaget Host Billingehus i Skövde AB som Skövde kommun tecknat sin avsiktsförklaring med.

Förhandlingarna om drift- överlåtelse- och samarbetsavtal pågår och kommunalrådet Katarina Jonsson har tidigare uppgett att ska bli klara senare i höst.

Fakta

Tribe Hotell Billingehus AB står för driften av hotellrörelsen

Fastigheten på Billingen ägs av Host Hotel Billinghus AB. Det bolaget har inte lämnats någon årsredovisning till Bolagsverket för perioden 2015. Bolagsverket har skickat ut påminnelse om att bolaget måste komma in med en sådan.

Källa: Bolagsverket