12 sep 2016 16:53

12 sep 2016 16:55

"Ett komplext problem"

SKÖVDE

Magnus Hammar Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden, anser att frågan om den illegala lastbilsparkeringen som förekommer i kommunen är en viktig fråga. Han vill nu att tjänstemännen tar fram ett informationsunderlag om läget.

SLA har i ett par artiklar nyligen belyst problemen med hur utländska lastbilschaufförer ”vildparkerar” i Skövde. Detta leder till klagomål från allmänheten.

Eftersom det saknas toaletter och sophantering på dessa ställen blir det snabbt en sanitär olägenhet. Normalt sett drivs anläggningar där lastbilschaufförerna kan parkera av privata aktörer.

Men Skövdeföretagaren Hans Leuchovius som ska bygga ett truckstop vid riksväg 26 utanför Skultorp sade till SLA att anläggningen knappast kommer att lösa problemet – de utländska chaufförerna lever under svåra förhållanden och har inte de ekonomiska förutsättningarna.

”Många som måste ta ansvar i den här frågan, det har blivit ett samhällsproblem”.

Magnus Hammar Borsch håller med.

– Det är ett komplext problem som handlar om betydligt mer än att det blir skräpigt. Chaufförerna lever i en fruktansvärd situation och är pressade ekonomiskt. Men det innebär ju inte att vi kan ha en tillåtande attityd som kommun, då förstärker vi ju möjligheten för dem som ligger bakom transporterna.

Nu har Hammar Borsch bett sektor Samhällsbyggnad att ta fram information kring problemets omfattning i Skövde.

– Det innebär också att vi vill veta hur många klagomål som har inkommit och om det har tagits kontakt med polisen och så vidare.

– Frågan är viktig och den har blivit mer aktuell. Sedan får vi se hur vi i nämnden och kommunen i stort kan gå vidare. Det beror på vad som framkommer.

SLA har i ett par artiklar nyligen belyst problemen med hur utländska lastbilschaufförer ”vildparkerar” i Skövde. Detta leder till klagomål från allmänheten.

Eftersom det saknas toaletter och sophantering på dessa ställen blir det snabbt en sanitär olägenhet. Normalt sett drivs anläggningar där lastbilschaufförerna kan parkera av privata aktörer.

Men Skövdeföretagaren Hans Leuchovius som ska bygga ett truckstop vid riksväg 26 utanför Skultorp sade till SLA att anläggningen knappast kommer att lösa problemet – de utländska chaufförerna lever under svåra förhållanden och har inte de ekonomiska förutsättningarna.

”Många som måste ta ansvar i den här frågan, det har blivit ett samhällsproblem”.

Magnus Hammar Borsch håller med.

– Det är ett komplext problem som handlar om betydligt mer än att det blir skräpigt. Chaufförerna lever i en fruktansvärd situation och är pressade ekonomiskt. Men det innebär ju inte att vi kan ha en tillåtande attityd som kommun, då förstärker vi ju möjligheten för dem som ligger bakom transporterna.

Nu har Hammar Borsch bett sektor Samhällsbyggnad att ta fram information kring problemets omfattning i Skövde.

– Det innebär också att vi vill veta hur många klagomål som har inkommit och om det har tagits kontakt med polisen och så vidare.

– Frågan är viktig och den har blivit mer aktuell. Sedan får vi se hur vi i nämnden och kommunen i stort kan gå vidare. Det beror på vad som framkommer.