12 sep 2016 16:06

12 sep 2016 16:06

Slut med träd på tågspåren

SKÖVDE

Träd intill spåren på Västra stambanan genom Skövde ska avverkas eller beskäras så att inga träd eller grenar ska falla på spåren.

Det har Trafikverket beslutat och på så sätt ska spåren bli säkrare och det ska bli ett slut på nedrivna kontaktledningar.

Arbetet kommer att utföras under hösten.

Skövde kommun, som varit med och planerat arbetet, skriver att arbetet kan medföra buller och vissa områden kommer att spärras av under tiden som arbetena pågår.

Det har Trafikverket beslutat och på så sätt ska spåren bli säkrare och det ska bli ett slut på nedrivna kontaktledningar.

Arbetet kommer att utföras under hösten.

Skövde kommun, som varit med och planerat arbetet, skriver att arbetet kan medföra buller och vissa områden kommer att spärras av under tiden som arbetena pågår.