12 sep 2016 11:24

12 sep 2016 12:06

Sonen körde i 180 – mamman dömd

SKÖVDE

Trots att 17-åringen övningskörde i 180 kilometer i timmen och körde över heldragen linje friades handledaren – hans mamma – i tingsrätten. Men hovrätten gör en annan bedömning och dömer henne.

Enligt Skövdemamman startade allt med att en bil körde upp bredvid deras, någon i den bilen pekade finger åt dem och detta fick sonen att följa efter. Han kom upp i 180 km/h på riksväg 26 strax utanför Skövde. Mamman försökte få honom att sakta ner till tillåtna 100 km/h, men han var okontaktbar. Han körde också över en heldragen linje, men lyssnade inte på mammans uppmaningar. Sonen stannade först sedan poliser som sett ekipaget signalerade åt honom.

Åklagaren ansåg att mamman som handledare hade ansvar för körningen och hon erkände också de brott som hon åtalades misstänkt för – fortkörning och brott mot trafikförordningen. Men tingsrätten i Skövde friade i en uppmärksammad dom i januari mamman och menade att det visserligen var styrkt att hon som handledare har fört bilen i angivna hastighet och över linjen och att man som handledare är att anse som förare. Men däremot ansåg tingsrätten att sonen har brutit mot mammans uttryckliga instruktioner.

Tingsrätten konstaterade vidare att kvinnan heller inte hade kunnat ingripa fysiskt utan att väsentligt riskera trafiksäkerheten ytterligare. Domstolen tyckte därför inte att hon varit oaktsam och ogillade åtalet. Men tingsätten var inte enig, två av ledamöterna ville döma kvinnan, detta eftersom hon inte vidtagit ytterligare åtgärder för att sonen skulle sänka farten.

Åklagaren var också missnöjd med domen och överklagade den till hovrätten.

På måndagen kom Göta hovrätts dom. Hovrätten anser att kvinnan inte på ett tillräckligt aktivt sätt har försökt förmå sonen att sänka farten och hålla sig till gällande trafikregler. Den omständigheten att hontalade i mobiltelefon under färden visar också att hon inte ägnade sin fulla uppmärksamhet och kraft åt att försöka förmå sonen att sänka farten, anser hovrätten.

”XX har således brustit i det ansvar som ålegat henne som handledare och hon kan därför inte undgå ansvar för de aktuella trafikförseelserna”, konstaterar hovrätten och dömer henne för fortkörning och brott mot trafikförordningen. Kvinnan dömdes till penningböter.

Enligt Skövdemamman startade allt med att en bil körde upp bredvid deras, någon i den bilen pekade finger åt dem och detta fick sonen att följa efter. Han kom upp i 180 km/h på riksväg 26 strax utanför Skövde. Mamman försökte få honom att sakta ner till tillåtna 100 km/h, men han var okontaktbar. Han körde också över en heldragen linje, men lyssnade inte på mammans uppmaningar. Sonen stannade först sedan poliser som sett ekipaget signalerade åt honom.

Åklagaren ansåg att mamman som handledare hade ansvar för körningen och hon erkände också de brott som hon åtalades misstänkt för – fortkörning och brott mot trafikförordningen. Men tingsrätten i Skövde friade i en uppmärksammad dom i januari mamman och menade att det visserligen var styrkt att hon som handledare har fört bilen i angivna hastighet och över linjen och att man som handledare är att anse som förare. Men däremot ansåg tingsrätten att sonen har brutit mot mammans uttryckliga instruktioner.

Tingsrätten konstaterade vidare att kvinnan heller inte hade kunnat ingripa fysiskt utan att väsentligt riskera trafiksäkerheten ytterligare. Domstolen tyckte därför inte att hon varit oaktsam och ogillade åtalet. Men tingsätten var inte enig, två av ledamöterna ville döma kvinnan, detta eftersom hon inte vidtagit ytterligare åtgärder för att sonen skulle sänka farten.

Åklagaren var också missnöjd med domen och överklagade den till hovrätten.

På måndagen kom Göta hovrätts dom. Hovrätten anser att kvinnan inte på ett tillräckligt aktivt sätt har försökt förmå sonen att sänka farten och hålla sig till gällande trafikregler. Den omständigheten att hontalade i mobiltelefon under färden visar också att hon inte ägnade sin fulla uppmärksamhet och kraft åt att försöka förmå sonen att sänka farten, anser hovrätten.

”XX har således brustit i det ansvar som ålegat henne som handledare och hon kan därför inte undgå ansvar för de aktuella trafikförseelserna”, konstaterar hovrätten och dömer henne för fortkörning och brott mot trafikförordningen. Kvinnan dömdes till penningböter.