12 sep 2016 13:14

12 sep 2016 13:14

Tvist om uterum

SKÖVDE: Anmäler

En Skövdebo anmäler en trädgårdsfirma för en felaktig, och delvis utebliven leverans av ett komplett uterum. Tvisten gäller en beställning till ett värde av nära 57 000 kronor.

En man från Skövde anmäler nu ett företag till Allmänna reklamationsnämnden, Arn. Det anmälda förtaget säljer uterum, växthus och uteplatser, och av trädgårdsleverantören har Skövdemannen köpt ett komplett uterum till en summa av 50 000 kronor. När uterummet levererades upptäckte köparen att två gavelfönster saknades till uterummet. När Skövdebon kontaktade firman och påpekade felet ville de ha extra betalt för de uteblivna gavelfönstren. Företaget menar att deras säljare inte tagit med gavelfönstren i den beställning som gjorts, men köparen yrkar nu att gavelfönstren ska levereras, samt att ge kompensation för 13 veckors försening.

En man från Skövde anmäler nu ett företag till Allmänna reklamationsnämnden, Arn. Det anmälda förtaget säljer uterum, växthus och uteplatser, och av trädgårdsleverantören har Skövdemannen köpt ett komplett uterum till en summa av 50 000 kronor. När uterummet levererades upptäckte köparen att två gavelfönster saknades till uterummet. När Skövdebon kontaktade firman och påpekade felet ville de ha extra betalt för de uteblivna gavelfönstren. Företaget menar att deras säljare inte tagit med gavelfönstren i den beställning som gjorts, men köparen yrkar nu att gavelfönstren ska levereras, samt att ge kompensation för 13 veckors försening.