13 sep 2016 12:44

13 sep 2016 15:06

Anhöriga till Lisa-mördaren får skadestånd

NYHETER

Justitiekanslern, JK, har beslutat att brodern och frun till den dömda möraren Nerijus Bilevicius får skadestånd för den tid de var frihetsberövade i ärendet.

Kvinnan var frihetsberövad i tio dagar, såsom anhållen och häktad, misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Senare avskrevs brottsmisstankarna mot henne. i våras krävde hon via Skövdeadvokaten Peter Falck skadestånd av den svenska staten för tiden i polisarresten och på häktet. Kvinnan preciserade inte i skrivelsen till Justitiekanslern, JK, någon summa som hon krävde för det lidande hon ansåg sig utsatt för. Hon yrkade istället ersättning enligt praxis.

I skrivelsen påpekade hon att mordfallet har fått osedvanligt stort genomslag i Sverige och i hennes hemland Litauen. Namn och bild på henne har publicerats och har utsatts för hot. Brottsmisstankarna mot henne har helt avskrivits.

Nerijus Bilevicius bror krävde även han skadestånd för de 18 dygn i juni 2015 som han var frihetsberövad misstänkt för delaktighet i brottet, misstankarna mot honom avskrevs helt i oktober. I skrivelsen till JK specificerade han kravet till drygt 300 000 kronor. Han framförde också att fallet som rönt stor uppmärksamhet har varit mycket påfrestande för honom. Han ansåg dessutom att det faktum att Nerijus advokater pekade ut honom som alternativ gärningsman borde vägas in vid JK:s bedömning.

Nu har JK beslutat att brodern får 40 000 kronor i skadestånd för lidande och Bilevicius fru får 13 000 kronor.

Kvinnan var frihetsberövad i tio dagar, såsom anhållen och häktad, misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Senare avskrevs brottsmisstankarna mot henne. i våras krävde hon via Skövdeadvokaten Peter Falck skadestånd av den svenska staten för tiden i polisarresten och på häktet. Kvinnan preciserade inte i skrivelsen till Justitiekanslern, JK, någon summa som hon krävde för det lidande hon ansåg sig utsatt för. Hon yrkade istället ersättning enligt praxis.

I skrivelsen påpekade hon att mordfallet har fått osedvanligt stort genomslag i Sverige och i hennes hemland Litauen. Namn och bild på henne har publicerats och har utsatts för hot. Brottsmisstankarna mot henne har helt avskrivits.

Nerijus Bilevicius bror krävde även han skadestånd för de 18 dygn i juni 2015 som han var frihetsberövad misstänkt för delaktighet i brottet, misstankarna mot honom avskrevs helt i oktober. I skrivelsen till JK specificerade han kravet till drygt 300 000 kronor. Han framförde också att fallet som rönt stor uppmärksamhet har varit mycket påfrestande för honom. Han ansåg dessutom att det faktum att Nerijus advokater pekade ut honom som alternativ gärningsman borde vägas in vid JK:s bedömning.

Nu har JK beslutat att brodern får 40 000 kronor i skadestånd för lidande och Bilevicius fru får 13 000 kronor.