13 sep 2016 11:24

13 sep 2016 11:24

Dröjde tio månader med handläggning

SKÖVDE

Skövde kommun har anmält sig själva efter utebliven handläggning av ett ärende.

Vård- och omsorgsnämnden har lex Sarah-anmält en händelse då en persons ansökan om bistånd, i form av insatsen bostad med särskild service på ett äldreboende, inte hade handlagts under en tiomånadersperiod.

Konsekvensen för den enskilde menar man har mildrats av annat beviljat bistånd, och det gjorde att behoven under den aktuella perioden har tillgodosetts.

Däremot har den enskildes rättssäkerhet åsidosatts.

Ivo vidtar inga åtgärder utan avslutar ärendet. Skälen för detta är att nämnden har fullgjort sin anmälnings- och utredningsskyldighet samt vidtagit åtgärder för att avhjälpa missförhållandet.

Nämnden har också identifierat orsakerna till det inträffade samt vidtagit och planerat åtgärder så att inget liknande ska hända igen.

Vård- och omsorgsnämnden har lex Sarah-anmält en händelse då en persons ansökan om bistånd, i form av insatsen bostad med särskild service på ett äldreboende, inte hade handlagts under en tiomånadersperiod.

Konsekvensen för den enskilde menar man har mildrats av annat beviljat bistånd, och det gjorde att behoven under den aktuella perioden har tillgodosetts.

Däremot har den enskildes rättssäkerhet åsidosatts.

Ivo vidtar inga åtgärder utan avslutar ärendet. Skälen för detta är att nämnden har fullgjort sin anmälnings- och utredningsskyldighet samt vidtagit åtgärder för att avhjälpa missförhållandet.

Nämnden har också identifierat orsakerna till det inträffade samt vidtagit och planerat åtgärder så att inget liknande ska hända igen.